Traduir

Jordi Irazuzta irazuzta at gmail.com
Wed Sep 26 14:32:39 BST 2007


Ep Siegfried,

T'adjunto algunos coses que he vist:

--- displayconfig-gtk_rev1.po    2007-09-26 15:11:32.000000000 +0200
+++ displayconfig-gtk_rev2.po    2007-09-26 15:25:55.000000000 +0200
@@ -32,7 +32,7 @@

 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:243
 msgid "Move Screen Preferences here"
-msgstr "Mou les preferències de la pantalla aquí"
+msgstr "Mou aquí les preferències de la pantalla"

 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:261
 msgid "System runs in a graphical failsafe mode"
@@ -41,7 +41,7 @@
 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:262
 #, fuzzy
 msgid "In most cases the detection of your graphics hardware failed. To use
all features of your graphics card and screen(s) you have to configure the
hardware manually."
-msgstr "En la majoria de casos la detecció del maquinari gràfic és errònia.
Per a poder utilitzar totes les característiques de la seva targeta gràfica
i pantalla/es, haurà de configurar el maquinari manualment."
+msgstr "En la majoria de casos la detecció del maquinari gràfic és errònia.
Per a poder utilitzar totes les característiques de la vostra targeta
gràfica i pantalles, haureu de configurar el maquinari manualment."

 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:270
 msgid "Continue"
@@ -53,7 +53,7 @@

 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:288
 msgid "You need administrative rights to change all screen settings"
-msgstr "Necessiteu privilegis administratius per tal de canviar totes les
configuracions de pantalla."
+msgstr "Necessiteu privilegis d'administrador per tal de canviar totes les
configuracions de pantalla."

 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:337
 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:670
@@ -116,7 +116,7 @@

 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:905
 msgid "Configuration for the location could not be saved"
-msgstr "La configuració per a la ubicació no s'ha pogut guardar"
+msgstr "La configuració per a la ubicació no s'ha pogut desar"

 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:944
 #, python-format
@@ -129,22 +129,22 @@

 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:1002
 msgid "Your old xorg.conf has been saved to
<tt>/etc/X11/xorg.conf.broken</tt>"
-msgstr "L'arxiu xorg.conf anterior ha estat guardat a
<tt>/etc/X11/xorg.conf.broken</tt>"
+msgstr "El fitxer xorg.conf anterior s'ha desat a
<tt>/etc/X11/xorg.conf.broken</tt>"

 #. Without a failsafe xorg, nothing we can do
 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:1009
 msgid "Error attempting to boot with failsafe configuration:  "
-msgstr "Error al intentar arrancar amb la configuració a prova d'errades:"
+msgstr "S'ha produït un error en intentar arrancar amb la configuració a
prova d'errades:  "

 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:1010
 #, python-format
 msgid "<tt>%s</tt> is missing.  You will need to manually configure your
xorg.conf"
-msgstr "manca <tt>%s</tt>. Haureu de configurar manualment l'arxiu
xorg.conf"
+msgstr "Manca <tt>%s</tt>. Haureu de configurar manualment el fitxer
xorg.conf"

 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:1020
 #, python-format
 msgid "Error attempting to boot with failsafe configuration:  Can't backup
the existing xorg.conf: <tt>%s</t>"
-msgstr "Error al intentar arrancar amb la configuració a prova d'errades:
No s'ha pogut fer una còpia del xorg.conf existent: <tt>%s</tt>"
+msgstr "S'ha produït un error en intentar arrancar amb la configuració a
prova d'errades: No s'ha pogut fer una còpia del fitxer xorg.conf existent:
<tt>%s</tt>"

 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:1022
 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:1031
@@ -154,7 +154,7 @@
 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:1029
 #, python-format
 msgid "Error attempting to boot with failsafe configuration:  Can't switch
to the failsafe xorg.conf: %s"
-msgstr "Error al intentar arrancar amb la configuració a prova d'errades:
No s'ha pogut canviar al xorg.conf segur: %s"
+msgstr "S'ha produït un error en intentar arrancar amb la configuració a
prova d'errades: No s'ha pogut canviar a l'xorg.conf segur: %s"

 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:1058
 msgid "Configuration test failed"
@@ -166,7 +166,7 @@

 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:1118
 msgid "All users must log off for the changes to take effect"
-msgstr "Tots els usuaris han de tancar la sessió per tal de que els canvis
facin efecte"
+msgstr "Tots els usuaris han de tancar la sessió per tal de que els canvis
tinguin efecte"

 #: ../displayconfiggtk/DisplayConfig.py:1132
 msgid "You must restart your computer for the changes to take effect"
@@ -178,7 +178,7 @@

 #: ../displayconfiggtk/widgets.py:49
 msgid "(widescreen)"
-msgstr "(pantalla ample)"
+msgstr "(pantalla panoràmica)"

 #: ../displayconfiggtk/widgets.py:116
 msgid "Graphics card"
@@ -227,7 +227,7 @@

 #: ../data/displayconfig.glade.h:5
 msgid "<big><b>Add the following monitor models?</b></big>"
-msgstr "<big><b>Afegeixo els següents models de monitors?</b></big>"
+msgstr "<big><b>Voleu afegir els següents models de monitors?</b></big>"

 #: ../data/displayconfig.glade.h:6
 msgid "Available drivers:"

On 9/21/07, Siegfried-Angel <siggi.gevatter at gmail.com> wrote:
>
> Hola,
>
> Adjunto la traducció del displayconfig-gtk.
>
> L'únic problema que he tingut que recordi és que no entenia ben bé la
> frase següent (que està marcada com a inacabada al po):
>
> «In most cases the detection of your graphics hardware failed. To use
> all features of your graphics card and screen(s) you have to configure
> the hardware manually.»
>
> L'he traduit com a:
>
> «En la majoria de casos la detecció del maquinari gràfic és errònia.
> Per a poder utilitzar totes les característiques de la seva targeta
> gràfica i pantalla/es, haurà de configurar el maquinari manualment.»
>
> però no estic segur si està bé...
>
> Hi ha algun altre programa lliure? :)
>
> --
> Siegfried-Angel Gevatter Pujals (RainCT)
> Linux User #438657. Ubuntu User #11680.
>
> El 19/09/07, Jordi Irazuzta <irazuzta at gmail.com> ha escrit:
> > Hola Siegfried-Angel
> >
> > Pots provar amb el displayconfig-gtk.
> >
> https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/displayconfig-gtk/+pots/displayconfig-gtk/ca/+export
> >
> > Decarrega't el .po i ja pot començar a traduir!!!
> >
> > Si tens una gutsy instal·lada, això és correspon amb l'aplicació
> "screens
> > and graphics".
> >
> > I per qualsevol dubte ja saps, a la llista...
> >
> > Salut
> >
> >
> > On 9/16/07, Siegfried-Angel <siggi.gevatter at gmail.com> wrote:
> > >
> > > Hola,
> > >
> > > Porto un temps apuntat a la llista, i per fi he decidit provar de
> > > començar ajudar a traduir algun que altre component de l'Ubuntu,
> > > preferiblement que no sigui documentació (ja he traduït varis
> > > programes i documents abans, però tots per lliure, contactant
> > > directament a l'autor).
> > >
> > > Ja em direu que teniu lliure i per un podria començar a treballar.
> > >
> > > Preferiblement que siguin coses petites, que si les traduccions són
> > > molt llargues (més de ~1000 cadenes) me n'acabo cansant ràpid... :P
> > >
> > > Salut,
> > >
> > > --
> > > Siegfried-Angel Gevatter Pujals (RainCT)
> > > Linux User #438657. Ubuntu User #11680.
> >
> > --
> > Jordi Irazuzta Cardús
>
> --
> Ubuntu-l10n-ca mailing list
> Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
>
>
>


-- 
Jordi Irazuzta Cardús
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070926/2ba5756b/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: displayconfig-gtk_rev2.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 12206 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070926/2ba5756b/attachment-0002.bin 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: displayconfig-gtk.diff
Type: text/x-patch
Size: 5010 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070926/2ba5756b/attachment-0003.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list