gnome-app-install

Siegfried-Angel siggi.gevatter at gmail.com
Mon Sep 24 17:11:28 BST 2007


Bones,

Adjunto la traducció de l'arxiu.

Estaria bé que algú la revises, si pot ser provant l'aplicació des de la Gutsy.

Salut,

-- 
Siegfried-Angel Gevatter Pujals (RainCT)
Linux User #438657. Ubuntu User #11680.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gnome-app-install.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 38795 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070924/0580815f/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list