Re: Menús de l'OO a Ubuntu

Jordi Irazuzta irazuzta at gmail.com
Mon Oct 1 10:52:59 BST 2007


Ho he estat pensant i crec que és millor posar fórmula enlloc d'equació,
independentment del que jo hagi dit sempre, és molt més precís utilitzar
fórmula per expressar llenguatge matemàtic en general que equació...

Jordi, t'acabes de guanyar un 10 en conceptes matemàtics

On 10/1/07, Jordi Irazuzta <irazuzta at gmail.com> wrote:
>
>
>
> On 10/1/07, Jordi Mas <jmas at softcatala.org> wrote:
> >
> >
> >
> > En/na Jordi Irazuzta ha escrit:
> > > Us adjunto la traducció de  l'ooo-build per revisar.
> > >
> > > Salut
> >
> > Jordi,
> >
> > M'agradaria entendre perquè utilitzes equació i no fórmula com a
> > traducció de
> > de la forma anglesa "Formula". Veure:
> >
> > #: ../desktop/math.desktop.in.in.h:2
> > msgid "Formula"
> > msgstr "Equació"
> >
> > #: ../desktop/math.desktop.in.in.h:3
> >
> > msgid "OpenOffice.org Formula"
> > msgstr "Editor d'equacions de l'OpenOffice.org"
> >
> > En la meva percepció,una equació penso que denota una igualtat per
> > resoldre
> > mentre que una fórmula és quelcom més ampli, per exemple una demostració
> >
> > algebraica.
>
>
> La veritat és que dubto en la traducció, certament  fórmula i equació no
> són sinònims, però jo sempre he dit editor d'equacions i mai editor de
> fórmules (fent referència al conjunt de programes que permeten escriure amb
> llenguatge matemàtic). Ara bé, pensant-ho bé, no veig per què no podem dir
> editor de fórmules...Sigui com sigui cal pensar que aquest tipus de
> productes serveixen per escriure expressions matemàtiques en general i no
> només fórmules o equacions...no sé, alguna idea?
>
> En qualsevol cas, l'expert ets tu :)
> >
> > Salut,
> >
> > --
> >
> > Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/<http://www.softcatala.org/%7Ejmas/>
> > Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/<http://www.softcatala.org/%7Ejmas/bloc/>
> > Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/
> >
> >
> >
> > --
> > Ubuntu-l10n-ca mailing list
> > Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
> >
>
>
>
> --
> Jordi Irazuzta Cardús
-- 
Jordi Irazuzta Cardús
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20071001/9a8109c0/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list