Re: Traducció de l'olive-gtk per a revisar

David Planella david.planella at googlemail.com
Sat Jun 2 09:52:19 BST 2007


Bones Jordi,

Gràcies per les correccions. Comentaris en línia:

El 02/06/07, Jordi Mas <jmas at softcatala.org> ha escrit:
>
>
> En/na David Planella ha escrit:
> > Bones,
> >
> > Us adjunto la traducció de l'olive-gtk per a revisar. No hi he afegit
> > cap diff perquè és la primera traducció d'aquest programa.
>
> Hola David,
>
> El que he vist:
>
> #: olive.glade:251
> msgid "Push..."
> msgstr "Empeny..."
>
> #: olive.glade:535
> msgid "Push"
> msgstr "Empeny"
>
> #: olive.glade:1676
> msgid "Olive - Push"
> msgstr "Olive - empenta"
>
> #: olive.glade:1702
> msgid "Push to default location"
> msgstr "Empeny a la ubicació per defecte"
>
> #: handler.py:115
> msgid "Pull successful"
> msgstr "L'estirada s'ha completat satisfactòriament"
>
> Només dir que push primer ho has traduït per empènyer, després per empentar i
> més endavant per estirar. Caldria estandarditzar-ho per coherència.
>

En tots els casos ja estava traduït com a «empènyer»:

#: olive.glade:1676
msgid "Olive - Push"
msgstr "Olive - empenta"

En aquest cas «empenta» és un nom, l'acció d'empènyer, ja que aquest
és el títol de la finestra, i per això faig servir el nom, no el verb.

#: handler.py:115
msgid "Pull successful"
msgstr "L'estirada s'ha completat satisfactòriament"

Aquesta també és correcta. La cadena original es refereix a «pull»
(estirar), i no pas a «push» (empènyer).

> msgid "Repository checkout: "
> msgstr "Obtenció del repositori: "
>
> Repository és dipòsit. De fet ja ho tradueixes així a la resta del programa.
>

Fet. Devia anar massa ràpid en llegir el msgid i escriure la traducció...

Adjunto de nou el .po i .diff.

Salut!,
David.

> Bona feina,
> --
>
> Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
> Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
> Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/
>
>
>
> --
> Ubuntu-l10n-ca mailing list
> Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: olive-gtk_rev1.ca.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 7443 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070602/71b266ba/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list