Traducció de l'olive-gtk per a revisar

David Planella david.planella at googlemail.com
Fri Jun 1 20:32:23 BST 2007


Bones,

Us adjunto la traducció de l'olive-gtk per a revisar. No hi he afegit
cap diff perquè és la primera traducció d'aquest programa.

Salut!,
David.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: olive-gtk.ca.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 25819 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070601/b3602dca/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list