Re: Traducció del jokosher

Jordi Irazuzta irazuzta at gmail.com
Mon Feb 26 11:21:18 GMT 2007


Hola David,

Enhorabona per la traducció!
L'he estat mirant per sobre i crec que has fet una molt bona feina (les
qüestions musicals he suposat que eren correctes...)
T'adjunto quatre coses que he vist (tot i que algunes són únicament
apreciacions personals)
 #: ../../Jokosher/Jokosher.glade.h:80
 msgid "Find out how you can help"
-msgstr "Esbrineu com podeu ser d'ajuda"
+msgstr "Esbrineu com podeu ajudar" #: ../../Jokosher/Jokosher.glade.h:198
 msgid "Type here to search for an instrument"
-msgstr "Teclegeu aquí per a cercar un instrument"
+msgstr "Escriviu aquí per a cercar un instrument" #: ../../Jokosher/EventViewer.py:393
 msgid "Downloading..."
-msgstr "S'està baixant..."
+msgstr "S'està descarregant..."   ----> per coherència, en una altra cadena
fas servir descarregar


 "To install it, move it to the directory %s\n"
 "and run Jokosher."
 msgstr ""
-"Per a instal·lar-la, trasllada-la al directori %s\n"
+"Per a instal·lar-la, traslladeu-la al directori %s\n"
 "i executeu el Jokosher."

 #: ../../Jokosher/Extension.py:53
@@ -945,12 +945,12 @@
 "This is a Jokosher extension, which needs to be installed. Would you like
to "
 "install it?"
 msgstr ""
-"Aquesta és una extensió del Jokosher, la qual s'ha d'instal·lar. Voleu "
-"instal·lar-la?"
+"Aquesta és una extensió del Jokosher, la qual s'ha d'instal·lar. Ho voleu
"
+"fer?"

 #: ../../Jokosher/Extension.py:55
 msgid "Install"
-msgstr "Instal·la-la"
+msgstr "Instal·la"

 #: ../../Jokosher/Extension.py:65
 #, python-format
@@ -962,7 +962,7 @@

 #: ../../Jokosher/Extension.py:68
 msgid "Replace"
-msgstr "Reemplaça-la"
+msgstr "Reemplaça"


 #: ../../Jokosher/JokosherApp.py:1555
 msgid "Gstreamer plugin gnonlin is not installed."
-msgstr "El connector gnonlin del Gstremar no està instal·lat."
+msgstr "El connector gnonlin del Gstreamer no està instal·lat."

 #: ../../Jokosher/JokosherApp.py:1556
 msgid ""
@@ -1467,7 +1467,7 @@
 #: ../../Jokosher/MixdownProfiles.py:249
 #, python-format
 msgid "Export to %(file)s as %(desc)s"
-msgstr "Exporta al fitxer %(file)s co m a %(desc)s"
+msgstr "Exporta al fitxer %(file)s com a %(desc)s"


On 2/24/07, David Planella <david.planella at googlemail.com> wrote:
>
> Hola gent,
>
> Tal com vam acordar, us envio la traducció completada del Jokosher per
> a revisar.
>
> Així doncs, esperaré que hi hagi comentaris abans de pujar-la al Rosetta.
>
> Salut!
>
> David.
>
> El 14/02/07, David Planella <david.planella at googlemail.com> ha escrit:
> > Hola Jordi,
> >
> > Gràcies per la resposta. Així doncs començaré amb la traducció del
> jokosher.
> >
> > El 14/02/07, Jordi Irazuzta <irazuzta at gmail.com> ha escrit:
> >
> > > Recorda d'anar enviant les traducions per revisar!
> >
> > Així ho faré!
> >
> > Salut,
> > David.
> >
>
> --
> Ubuntu-l10n-ca mailing list
> Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
>
>
>


-- 
Jordi Irazuzta Cardús
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070226/67d38c4f/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ca.diff
Type: text/x-patch
Size: 2347 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070226/67d38c4f/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list