Re: Traducció del jokosher

David Planella david.planella at googlemail.com
Sat Feb 24 15:28:29 GMT 2007


Hola gent,

Tal com vam acordar, us envio la traducció completada del Jokosher per
a revisar.

Així doncs, esperaré que hi hagi comentaris abans de pujar-la al Rosetta.

Salut!

David.

El 14/02/07, David Planella <david.planella at googlemail.com> ha escrit:
> Hola Jordi,
>
> Gràcies per la resposta. Així doncs començaré amb la traducció del jokosher.
>
> El 14/02/07, Jordi Irazuzta <irazuzta at gmail.com> ha escrit:
>
> > Recorda d'anar enviant les traducions per revisar!
>
> Així ho faré!
>
> Salut,
> David.
>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: jokosher.ca.po.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 24786 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070224/0f71a39b/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list