Gutsy

Jordi Mas jmas at softcatala.org
Mon Aug 27 16:25:39 BST 2007


Hola Jordi,

Com et comentava, amb la darrera versió Gusty dels 8 passos que té l'auxiliar 
en català només el primer i el segon surten en català. La resta surt 
proporcionalment més en anglès que no pas en català.

> Mallach és qui porta el debian-installer, he parlat amb ell i mirarà el 
> que falta...
> Ara bé les errades seria important reportar-les...

T'adjunto una captura de del pas 2 on hi ha dues errades. Però ja et dic, s'ha 
d'acabar de traduir.

Salut,
-- 

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: captura.jpg
Type: image/jpeg
Size: 53680 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070827/e023b646/attachment-0001.jpg 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list