Correccions pel debian installer

Jordi Irazuzta irazuzta at gmail.com
Wed Apr 18 17:54:59 BST 2007


Per mi ok.
Aquest fitxer és d'en Mallach. Jordi, t'encarregues dels canvis i de fer
l'upload a rosetta? (i a Debian)

On 4/18/07, Jordi Mas <jmas at softcatala.org> wrote:
>
> Jordi,
>
> T'envio algunes coses que he vist al Debian installer. No sé si ha Debian
> estan corregides o no.
>
> Salut,
>
> --
>
> Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
> Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
> Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/
>
>
>
> --- debian-installer.po.org   2007-04-18 16:25:39.760718400 +0200
> +++ debian-installer.po 2007-04-18 17:57:40.769539200 +0200
> @@ -913,7 +913,7 @@
> #. Type: text
> #: ../ubiquity.templates:68001
> msgid "Configuring system locales..."
> -msgstr "S'estan configurant els locales del sistema"
> +msgstr "S'estan configurant els locales del sistema..."
>
> #. Type: text
> #: ../ubiquity.templates:69001
> @@ -1029,7 +1029,7 @@
> #. Type: boolean
> #: ../ubiquity.templates:91001
> msgid "Please close any applications using these mount points."
> -msgstr "Tanqueu les aplicacions que emprin aquests punts de muntatge:"
> +msgstr "Tanqueu les aplicacions que emprin aquests punts de muntatge."
>
> #. Type: boolean
> #: ../ubiquity.templates:91001
> @@ -1146,7 +1146,7 @@
>
> #: ../../countrylist:16
> msgid "-- South America --"
> -msgstr "-- Sudamèrica --"
> +msgstr "-- Amèrica del Sud --"
>
> #: ../../countrylist:17
> msgid "-- Caribbean --"
> @@ -1290,9 +1290,9 @@
>
> #. Type: select
> #: ../console-setup.templates:2001
> -#, fuzzy
> +#
> msgid "Keyboard model:"
> -msgstr "Disposició de teclat"
> +msgstr "Model del teclat:"
>
> #. Type: select
> #: ../console-setup.templates:3001
> @@ -1301,9 +1301,9 @@
>
> #. Type: select
> #: ../console-setup.templates:4001
> -#, fuzzy
> +#
> msgid "Keyboard layout:"
> -msgstr "Disposició de teclat"
> +msgstr "Disposició del teclat:"
>
> #. Type: select
> #: ../console-setup.templates:4001
> @@ -2786,20 +2786,20 @@
> #. Type: error
> #: ../netcfg-static.templates:44
> msgid "Unreachable gateway"
> -msgstr "Pasarel·la inaccessible"
> +msgstr "Passarel·la inaccessible"
>
> #. Type: error
> #: ../netcfg-static.templates:44
> msgid "The gateway address you entered is unreachable."
> -msgstr "L'adreça de pasarel·la que heu introduït és inaccessible."
> +msgstr "L'adreça de passarel·la que heu introduït és inaccessible."
>
> #. Type: error
> #: ../netcfg-static.templates:44
> msgid ""
> "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or
> gateway."
> msgstr ""
> -"Pot ser heu comés un error en introduir la vostra adreça IP, màscara de
> "
> -"xarxa i/o pasarel·la."
> +"Potser heu comés un error en introduir la vostra adreça IP, màscara de "
> +"xarxa i/o passarel·la."
>
> #. Type: boolean
> #: ../netcfg-static.templates:53
> @@ -2824,7 +2824,7 @@
> " interfície     = ${interface}\n"
> " adreça IP     = ${ipaddress}\n"
> " màscara de xarxa  = ${netmask}\n"
> -" pasarel·la     = ${gateway}\n"
> +" passarel·la    = ${gateway}\n"
> " punt a punt    = ${pointopoint}\n"
> " servidors de noms = ${nameservers}"
>
> @@ -8216,7 +8216,7 @@
> #. Type: note
> #: ../cdrom-checker.templates:34
> msgid "Integrity test successful"
> -msgstr "Comprovació d'integritat exitosa"
> +msgstr "Comprovació d'integritat correcta"
>
> #. Type: note
> #: ../cdrom-checker.templates:34
>
> --
> Ubuntu-l10n-ca mailing list
> Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
>
>


-- 
Jordi Irazuzta Cardús
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070418/4d2ec12d/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list