About Ubuntu

Jordi Irazuzta irazuzta at gmail.com
Wed Apr 11 22:53:16 BST 2007


pujat!

On 4/11/07, David Planella <david.planella at googlemail.com> wrote:
>
> Bones,
>
> Me l'acabo de mirar i adjunto la revisió respecte al primer fitxer que
> ha enviat en Jordi.
>
> Respecte a aquestes cadenes:
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:4(para)
>
> msgid "This document is maintained by the Ubuntu documentation team
> (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of
> contributors, see the <ulink
> url=\"../../../common/C/contributors.xml\">contributors page</ulink>"
>
> msgstr "Aquest document és mantingut per l'equip de documentació de
> l'Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Per a obtenir un
> llistat dels contribuïdors, consulteu la <ulink
> url=\"../../../common/C/contributors.xml\">pàgina de
> contribuïdors</ulink>"
>
>
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:5(para)
>
> msgid "This document is made available under the Creative Commons
> ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA)."
>
> msgstr "Aquest document s'ha fet públic sota la llicència ShareAlike
> 2.5 de Creative Commons (CC-BY-SA)."
>
>
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:6(para)
>
> msgid "You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu
> documentation source code under the terms of this license. All
> derivative works must be released under this license."
>
> msgstr "Sou lliures de modificar, ampliar i millorar el codi font de
> la documentació de l'Ubuntu segons els termes d'aquesta llicència.
> Totes les obres que se'n derivin s'hauran de fer públiques segons les
> condicions aquesta llicència."
>
>
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:8(para)
>
> msgid "This documentation is distributed in the hope that it will be
> useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
> MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN
> THE DISCLAIMER."
>
> msgstr "Aquesta documentació es distribueix amb l'esperança que serà
> útil, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols les garanties
> implícites de MERCANTIBILITAT o d'ADEQUACIÓ PER A UN FI PARTICULAR COM
> ES DESCRIU EN L'AVÍS."
>
>
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:11(para)
>
> msgid "A copy of the license is available here: <ulink
> url=\"/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml\">Creative Commons
> ShareAlike License</ulink>."
>
> msgstr "Aquí podreu trobar una còpia de la llicència: <ulink
> url=\"/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml\">llicència
> ShareAlike de Creative Commons</ulink>."
>
> -- Torno a proposar posar-nos d'acord en quina versió fem servir i
> entrar-les directament al Rosetta de manera que els traductors ja se
> les trobin traduïdes en baixar-se els .po. D'aquesta manera tindrem
> una traducció homogènia i ens estalviarem de corregir-ho cada vegada
> que algú enviï una traducció de la documentació a la llista.
>
> Què hi dieu?
>
> Salut,
> David.
>
> 2007/4/10, Jordi Irazuzta <irazuzta at gmail.com>:
> > Podeu fer una llegida a l'about Ubuntu? Jo he fet una llegida ràpida i
> he
> > canviat un parell de coses.
> > Mireu la traducció de "support" a veure si penseu alguna cosa millor...
> >
> >
> >
> >
> >
> > --- aboutubuntu-Feisty.po  2007-04-08 01:24:30.000000000 +0200
> > +++ aboutubuntu-Feisty-rev1.po  2007-04-10 11:33:47.000000000 +0200
> > @@ -17,11 +17,11 @@
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu-C.omf:6(creator)
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu-C.omf:7(maintainer)
> > msgid "ubuntu-doc at lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)"
> > -msgstr "ubuntu-doc at lists.ubuntu.com (Projecte de documentació
> d'Ubuntu)"
> > +msgstr "ubuntu-doc at lists.ubuntu.com (Projecte de documentació de
> l'Ubuntu)"
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu-C.omf:8(title)
> > msgid "About Ubuntu"
> > -msgstr "Quant a Ubuntu"
> > +msgstr "Quant a l'Ubuntu"
> >
> > # canviar la data?
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu-C.omf:9(date)
> > @@ -47,7 +47,7 @@
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:4(para)
> > msgid "This document is maintained by the Ubuntu documentation team
> > (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of
> > contributors, see the <ulink
> > url=\"../../../common/C/contributors.xml\">contributors
> > page</ulink>"
> > -msgstr "Aquest document és mantingut per l'equip de documentació
> d'Ubuntu
> > (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Per a obtenir
> > un llistat dels contribuïdors, consulteu la <ulink
> > url=\"../../../common/C/contributors.xml\">pàgina de
> > contribuïdors</ulink>"
> > +msgstr "Aquest document és mantingut per l'equip de documentació de
> > l'Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Per a
> > obtenir un llistat dels contribuïdors, consulteu la <ulink
> > url=\"../../../common/C/contributors.xml\">pàgina de
> > contribuïdors</ulink>"
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:5(para)
> > msgid "This document is made available under the Creative Commons
> > ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA)."
> > @@ -55,7 +55,7 @@
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:6(para)
> > msgid "You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu
> documentation
> > source code under the terms of this license. All derivative works must
> be
> > released under this license."
> > -msgstr "Sou lliures de modificar, ampliar i millorar el codi font de la
> > documentació d'Ubuntu segons els termes d'aquesta llicència. Totes les
> obres
> > que se'n derivin s'hauran de fer públiques segons les condicions aquesta
> > llicència."
> > +msgstr "Sou lliures de modificar, ampliar i millorar el codi font de la
> > documentació de l'Ubuntu segons els termes d'aquesta llicència. Totes
> les
> > obres que se'n derivin s'hauran de fer públiques segons les condicions
> > aquesta llicència."
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:8(para)
> > msgid "This documentation is distributed in the hope that it will be
> > useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
> > MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE
> > DISCLAIMER."
> > @@ -63,7 +63,7 @@
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:11(para)
> > msgid "A copy of the license is available here: <ulink
> > url=\"/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml\">Creative
> > Commons ShareAlike License</ulink>."
> > -msgstr "Ací podreu trobar una còpia de la llicència: <ulink
> > url=\"/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml\">llicència
> > ShareAlike de Creative Commons</ulink>."
> > +msgstr "Aquí podreu trobar una còpia de la llicència: <ulink
> > url=\"/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml\">llicència
> > ShareAlike de Creative Commons</ulink>."
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:14(year)
> > msgid "2004, 2005, 2006"
> > @@ -71,35 +71,35 @@
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:15(holder)
> > msgid "Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project"
> > -msgstr "Canonical Ltd. i membres del projecte de documentació d'Ubuntu"
> > +msgstr "Canonical Ltd. i membres del projecte de documentació de
> l'Ubuntu"
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:18(publishername)
> > msgid "The Ubuntu Documentation Project"
> > -msgstr "El projecte de documentació d'Ubuntu"
> > +msgstr "El projecte de documentació de l'Ubuntu"
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:20(para)
> > msgid "This section is an introduction to Ubuntu. It explains the
> Ubuntu
> > philosophy and roots, gives information about how to contribute to
> Ubuntu,
> > and shows how to get help with Ubuntu."
> > -msgstr "Aquesta secció és una introducció a Ubuntu: n'explica la seva
> > filosofia i arrels, dóna informació sobre com contribuir-hi i mostra com
> > obtenir ajuda amb Ubuntu."
> > +msgstr "Aquesta secció és una introducció a l'Ubuntu: n'explica la seva
> > filosofia i arrels, dóna informació sobre com contribuir-hi i mostra com
> > obtenir ajuda amb l'Ubuntu."
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:27(phrase)
> > msgid "Ubuntu Logo"
> > -msgstr "Logotip d'Ubuntu"
> > +msgstr "Logotip de l'Ubuntu"
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:31(para)
> > msgid "Thank you for your interest in Ubuntu 7.04 - the
> <emphasis>Feisty
> > Fawn</emphasis> - released in April 2007."
> > -msgstr "Gràcies pel vostre interès per Ubuntu 7.04 - el
> <emphasis>Feisty
> > Fawn</emphasis> - llançat l'abril de 2007."
> > +msgstr "Gràcies pel vostre interès per Ubuntu 7.04 - el
> <emphasis>Feisty
> > Fawn</emphasis> - publicat l'abril de 2007."
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:42(para)
> > msgid "Ubuntu will always be free of charge, and there is no extra fee
> for
> > the \"enterprise edition,\" we make our very best work available to
> everyone
> > on the same Free terms."
> > -msgstr "Ubuntu serà sempre gratuït, i no hi haurà una quota extra per a
> > l'\"edició per a empreses\"; nosaltres fem que el millor del nostre
> treball
> > estigui disponible per a tothom en les mateixes condicions de
> gratuïtat."
> > +msgstr "L'Ubuntu serà sempre gratuït, i no hi haurà una quota extra per
> a
> > l'\"edició per a empreses\"; nosaltres fem que el millor del nostre
> treball
> > estigui disponible per a tothom en les mateixes condicions de
> gratuïtat."
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:49(para)
> > msgid "Ubuntu includes the very best in translations and accessibility
> > infrastructure that the free software community has to offer, to make
> Ubuntu
> > usable for as many people as possible."
> > -msgstr "Ubuntu inclou el millor que ofereix la comunitat de programari
> > lliure en traduccions i infraestructura d'accessibilitat, per fer
> d'Ubuntu
> > una eina usable per al major nombre de persones possible."
> > +msgstr "L'Ubuntu inclou el millor que ofereix la comunitat de
> programari
> > lliure en traduccions i infraestructura d'accessibilitat, per fer de
> > l'Ubuntu una eina usable per al major nombre de persones possible."
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:56(para)
> > msgid "Ubuntu is released regularly and predictably; a new release is
> made
> > every six months. You can use the current stable release or the current
> > development release. Each release is supported for at least 18 months."
> > -msgstr "Ubuntu és llançat regularment i de manera predictible; se'n fa
> un
> > nou llançament cada sis mesos. Podeu utilitzar-ne la versió estable
> actual o
> > la versió en desenvolupament. Cada nou llançament rep suport durant
> almenys
> > els 18 mesos següents al seu llançament."
> > +msgstr "L'Ubuntu es publica regularment i de manera predictible; se'n
> fa un
> > nou llançament cada sis mesos. Podeu utilitzar la versió estable actual
> o la
> > versió en desenvolupament. Cada nou llançament rep suport durant almenys
> els
> > 18 mesos següents al seu llançament."
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:64(para)
> > msgid "Ubuntu is entirely committed to the principles of open source
> > software development; we encourage people to use open source software,
> > improve it and pass it on."
> > @@ -107,11 +107,11 @@
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:34(para)
> > msgid "Ubuntu is an entirely open source operating system built around
> the
> > <emphasis>Linux</emphasis> kernel. The Ubuntu community is built around
> the
> > ideals enshrined in the <ulink url=\"
> > http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy\">Ubuntu
> > Philosophy</ulink>: that software should be available free of charge,
> that
> > software tools should be usable by people in their local language and
> > despite any disabilities, and that people should have the freedom to
> > customize and alter their software in whatever way they see fit. For
> those
> > reasons: <placeholder-1/>"
> > -msgstr "Ubuntu és un sistema operatiu de codi completament obert basat
> en
> > el nucli <emphasis>Linux</emphasis>. La comunitat Ubuntu es basa en els
> > ideals plasmats en la <ulink url=\"
> > http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy\">Filosofia
> > d'Ubuntu</ulink>: el programari ha de ser disponible de forma gratuïta,
> la
> > gent ha de poder utilitzar les eines de programa en el seu propi idioma
> i
> > independentment de les seves capacitats o discapacitats, la gent ha de
> tenir
> > llibertat per a personalitzar i modificar el seu programari de la manera
> que
> > sigui més adient a les seves necessitats. Per aquestes raons:
> > <placeholder-1/>"
> > +msgstr "Ubuntu és un sistema operatiu de codi completament obert basat
> en
> > el nucli <emphasis>Linux</emphasis>. La comunitat Ubuntu es basa en els
> > ideals plasmats en la <ulink url=\"
> > http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy\">Filosofia de
> > l'Ubuntu</ulink>: el programari ha de ser disponible de forma gratuïta,
> la
> > gent ha de poder utilitzar les eines de programa en el seu propi idioma
> i
> > independentment de les seves capacitats o discapacitats, la gent ha de
> tenir
> > llibertat per a personalitzar i modificar el seu programari de la manera
> que
> > sigui més adient a les seves necessitats. Per aquestes raons:
> > <placeholder-1/>"
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:72(para)
> > msgid "Find out more at <ulink url=\"http://www.ubuntu.com\">the Ubuntu
> > website</ulink>."
> > -msgstr "Trobareu més informació al <ulink url=\"http://www.ubuntu.com\
> ">web
> > d'Ubuntu</ulink>."
> > +msgstr "Trobareu més informació al <ulink url=\"http://www.ubuntu.com\
> ">web
> > de l'Ubuntu</ulink>."
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:76(title)
> > msgid "About the Name"
> > @@ -123,7 +123,7 @@
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:85(para)
> > msgid "A rough translation of the principle of Ubuntu is \"humanity
> towards
> > others\". Another translation could be: \"the belief in a universal bond
> of
> > sharing that connects all humanity\"."
> > -msgstr "Una traducció del principi d'Ubuntu és \"humanitat envers els
> > altres\". Una altra traducció podria ser: \"la creença en un enllaç de
> > compartició universal que connecta tota la humanitat\"."
> > +msgstr "Una traducció del principi de l'Ubuntu és \"humanitat envers
> els
> > altres\". Una altra traducció podria ser: \"la creença en un enllaç de
> > compartició universal que connecta tota la humanitat\"."
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:91(attribution)
> > msgid "Archbishop Desmond Tutu"
> > @@ -135,7 +135,7 @@
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:95(para)
> > msgid "As a platform based on Linux, the Ubuntu operating system brings
> the
> > spirit of ubuntu to the software world."
> > -msgstr "Com a plataforma basada en GNU/Linux, el sistema operatiu
> Ubuntu
> > porta l'esperit d'ubuntu al món del programari."
> > +msgstr "Com a plataforma basada en GNU/Linux, el sistema operatiu
> Ubuntu
> > porta l'esperit de l'Ubuntu al món del programari."
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:101(title)
> > msgid "Free Software"
> > @@ -163,7 +163,7 @@
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:120(para)
> > msgid "Based on Debian, one of the most widely acclaimed,
> technologically
> > advanced, and well-supported distributions, Ubuntu aims to create a
> > distribution that provides an up-to-date and coherent Linux system for
> > desktop and server computing. Ubuntu includes a number of carefully
> selected
> > packages from the Debian distribution and retains its powerful package
> > management system which allows easy installation and clean removal of
> > programs. Unlike most distributions that ship with a large amount of
> > software that may or may not be of use, Ubuntu's list of packages is
> reduced
> > to a number of important applications of high quality."
> > -msgstr "Basat en Debian, una de les distribucions més àmpliament
> valorada,
> > tecnològicament més avançada i amb el millor suport, Ubuntu té com a
> > objectiu crear una distribució d'un sistema Linux actualitzada i
> coherent
> > per a escriptori i servidors. Ubuntu inclou un nombre de paquets
> > seleccionats amb cura de la distribució Debian, i manté el seu potent
> > sistema de gestió de paquets, que permet una fàcil instal·lació i una
> bona
> > eliminació de programes. Al contrari que la majoria de distribucions que
> > porten una gran quantitat de programari que pot o no ser útil, la llista
> > dels paquets d'Ubuntu es redueix a un nombre d'aplicacions importants
> d'alta
> > qualitat."
> > +msgstr "Basat en Debian, una de les distribucions més àmpliament
> valorada,
> > tecnològicament més avançada i amb el millor suport, Ubuntu té com a
> > objectiu crear una distribució d'un sistema Linux actualitzada i
> coherent
> > per a escriptori i servidors. Ubuntu inclou un nombre de paquets
> > seleccionats amb cura de la distribució Debian, i manté el seu potent
> > sistema de gestió de paquets, que permet una fàcil instal·lació i una
> bona
> > eliminació de programes. Al contrari que la majoria de distribucions que
> > porten una gran quantitat de programari que pot o no ser útil, la llista
> > dels paquets de l'Ubuntu es redueix a un nombre d'aplicacions importants
> > d'alta qualitat."
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:134(para)
> > msgid "By focusing on quality, Ubuntu produces a robust and
> feature-rich
> > computing environment that is suitable for use in both home and
> commercial
> > environments. The project takes the time required to focus on finer
> details
> > and is able to release a version featuring the latest and greatest of
> > today's software once every 6 months. Ubuntu is available in flavours
> for
> > the i386 (386/486/Pentium(II/III/IV) and Athlon/Duron/Sempron
> processors),
> > AMD64 (Athlon64, Opteron, and new 64-bit Intel processors), and PowerPC
> > (iBook/Powerbook, G4 and G5) architectures."
> > @@ -179,7 +179,7 @@
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:153(para)
> > msgid "Another leading UNIX and Linux desktop is <ulink
> > url=\"http://www.kde.org/\">KDE</ulink>. The <ulink url=\"
> > http://www.kubuntu.org\">Kubuntu</ulink> project offers Ubuntu users an
> > alternative choice to the default GNOME desktop environment. Thanks to
> the
> > efforts of the Kubuntu team, Ubuntu users are now able to install and
> use
> > the KDE desktop easily on their system. To get a working install of
> Kubuntu
> > on an Ubuntu install, install the
> > <application>kubuntu-desktop</application> package. Once
> > kubuntu-desktop is installed, one can choose to use either a Gnome or
> KDE
> > desktop environment."
> > -msgstr "Un altre dels principals entorns d'escriptori d'UNIX i Linux és
> el
> > <ulink url=\"http://www.kde.org/\">KDE</ulink>. El projecte <ulink
> url=\"
> > http://www.kubuntu.org\">Kubuntu</ulink> ofereix als usuaris d'Ubuntu
> una
> > alternativa al GNOME, l'entorn d'escriptori predeteminat. Gràcies als
> > esforços de l'equip de Kubuntu, els usuaris d'Ubuntu poder ara fàcilment
> > instal·lar i fer servir l'escriptori KDE al seu sistema. Per a
> aconseguir
> > una instal·lació funcional de Kubuntu en una instal·lació d'Ubuntu
> > preexistent, s'hi haurà d'instal·lar el paquet de
> > l'<application>escriptori-kubuntu</application>. Una vegada
> > hagi estat instal·lat l'escriptori-Kubuntu, l'usuari podrà escollir
> entre
> > l'entorn d'escriptori Gnome o KDE."
> > +msgstr "Un altre dels principals entorns d'escriptori d'UNIX i Linux és
> el
> > <ulink url=\"http://www.kde.org/\">KDE</ulink>. El projecte <ulink
> url=\"
> > http://www.kubuntu.org\">Kubuntu</ulink> ofereix als usuaris de l'Ubuntu
> una
> > alternativa al GNOME, l'entorn d'escriptori predeteminat. Gràcies als
> > esforços de l'equip de Kubuntu, els usuaris de l'Ubuntu poder ara
> fàcilment
> > instal·lar i fer servir l'escriptori KDE al seu sistema. Per a
> aconseguir
> > una instal·lació funcional de Kubuntu en una instal·lació de l'Ubuntu
> > preexistent, s'hi haurà d'instal·lar el paquet de
> > l'<application>escriptori-kubuntu</application>. Una vegada
> > hagi estat instal·lat l'escriptori-Kubuntu, l'usuari podrà escollir
> entre
> > l'entorn d'escriptori Gnome o KDE."
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:167(title)
> > msgid "Version and Release Numbers"
> > @@ -187,15 +187,15 @@
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:168(para)
> > msgid "The Ubuntu version numbering scheme is based on the date we
> release
> > a version of the distribution. The version number comes from the year
> and
> > month of the release rather than reflecting the actual version of the
> > software. Our first release (Warty Warthog) was in October 2004 so its
> > version was 4.10. This version (Feisty Fawn) was released in April 2007
> so
> > its version number is 7.04."
> > -msgstr "El sistema de numeració de les versions d'Ubuntu es basa en la
> data
> > en què llancem la versió de la distribució. El número de la versió
> s'obté de
> > l'any i el més en què té lloc el seu llançament, la qual cosa no
> reflecteix
> > la versió del programari que s'hi inclou. La primera versió d'Ubuntu
> (Warty
> > Warthog) fou llançada l'octubre de 2004 i tingué doncs com a número el
> > 4.10. La present versió (Feisty Fawn) ha estat llançada l'abril de 2007;
> > així doncs el seu número és el 7.04"
> > +msgstr "El sistema de numeració de les versions de l'Ubuntu es basa en
> la
> > data en què llancem la versió de la distribució. El número de la versió
> > s'obté de l'any i el més en què té lloc el seu llançament, la qual cosa
> no
> > reflecteix la versió del programari que s'hi inclou. La primera versió
> de
> > l'Ubuntu (Warty Warthog) fou llançada l'octubre de 2004 i tingué doncs
> com
> > a número el 4.10. La present versió (Feisty Fawn) ha estat llançada
> l'abril
> > de 2007; així doncs el seu número és el 7.04"
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:178(title)
> > msgid "Backing and Support"
> > -msgstr "Recolzament i suport"
> > +msgstr "Recolzament i ajuda"
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:179(para)
> > msgid "Ubuntu is maintained by a quickly growing community. The project
> is
> > sponsored by <ulink url=\"http://www.canonical.com\">Canonical
> Ltd.</ulink>,
> > a holding company founded by Mark Shuttleworth. Canonical employs the
> core
> > Ubuntu developers and offers support and consulting services for
> Ubuntu."
> > -msgstr "Ubuntu és mantingut per una comunitat que va creixent
> ràpidament.
> > El projecte és patrocinat per <ulink
> > url=\"http://www.canonical.com\">Canonical Ltd.</ulink>, una companyia
> > holding fundada per Mark Shuttleworth. Canonical contracta el nucli de
> > desenvolupadors d'Ubuntu i ofereix suport i serveis de consulta sobre
> > Ubuntu."
> > +msgstr "Ubuntu és mantingut per una comunitat que va creixent
> ràpidament.
> > El projecte és patrocinat per <ulink
> > url=\"http://www.canonical.com\">Canonical Ltd.</ulink>, una companyia
> > holding fundada per Mark Shuttleworth. Canonical contracta el nucli de
> > desenvolupadors de l'Ubuntu i ofereix suport i serveis de consulta sobre
> > Ubuntu."
> >
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:186(para)
> > msgid "Canonical Ltd. also sponsors a number of other Open Source
> software
> > projects, about which more information can be found on the <ulink
> > url=\"http://www.canonical.com\ ">Canonical website</ulink>."
> > @@ -244,8 +244,7 @@
> > #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:0(None)
> > msgid "translator-credits"
> > msgstr ""
> > -"Jaume Villalba <javs at tinet.cat>, 2006\n"
> > +"Jaume Villalba <javs at tinet.cat>, 2006, 2007\n"
> > "Pau Amaro-Seoane <all.i.pebre at gmail.com>, 2006\n"
> > -"Eduard Ereza <ereza at catsub.net>, 2006\n"
> > -"Jaume Villalba <javs at tinet.cat>, 2007"
> > +"Eduard Ereza <ereza at catsub.net>, 2006"
> >
> > --
> > Jordi Irazuzta Cardús
> > --
> > Ubuntu-l10n-ca mailing list
> > Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
> >
> >
> >
>
> --
> Ubuntu-l10n-ca mailing list
> Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
>
>
>


-- 
Jordi Irazuzta Cardús
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070411/dfef6065/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list