About Ubuntu

Ivà debian.public at gmail.com
Wed Apr 11 07:51:27 BST 2007


Bon dia,

Me l'he mirat i no hi he vist res malament. Només un dubte a la següent 
cadena:

#: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Jaume Villalba <javs at tinet.cat>, 2006, 2007\n"
"Pau Amaro-Seoane <all.i.pebre at gmail.com>, 2006\n"
"Eduard Ereza <ereza at catsub.net>, 2006"

Perque es posa els traductors i no es tradueix la cadena 
"translator-credits" ? Que us ho indica que cal fer això ?

Gràcies.
Ivà.


En/na David Planella ha escrit:
> Bones,
> 
> Me l'acabo de mirar i adjunto la revisió respecte al primer fitxer que
> ha enviat en Jordi.
> 
> Respecte a aquestes cadenes:
> 
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:4(para)
> 
> msgid "This document is maintained by the Ubuntu documentation team
> (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of
> contributors, see the <ulink
> url=\"../../../common/C/contributors.xml\">contributors page</ulink>"
> 
> msgstr "Aquest document és mantingut per l'equip de documentació de
> l'Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Per a obtenir un
> llistat dels contribuïdors, consulteu la <ulink
> url=\"../../../common/C/contributors.xml\">pàgina de
> contribuïdors</ulink>"
> 
> 
> 
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:5(para)
> 
> msgid "This document is made available under the Creative Commons
> ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA)."
> 
> msgstr "Aquest document s'ha fet públic sota la llicència ShareAlike
> 2.5 de Creative Commons (CC-BY-SA)."
> 
> 
> 
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:6(para)
> 
> msgid "You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu
> documentation source code under the terms of this license. All
> derivative works must be released under this license."
> 
> msgstr "Sou lliures de modificar, ampliar i millorar el codi font de
> la documentació de l'Ubuntu segons els termes d'aquesta llicència.
> Totes les obres que se'n derivin s'hauran de fer públiques segons les
> condicions aquesta llicència."
> 
> 
> 
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:8(para)
> 
> msgid "This documentation is distributed in the hope that it will be
> useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
> MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN
> THE DISCLAIMER."
> 
> msgstr "Aquesta documentació es distribueix amb l'esperança que serà
> útil, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols les garanties
> implícites de MERCANTIBILITAT o d'ADEQUACIÓ PER A UN FI PARTICULAR COM
> ES DESCRIU EN L'AVÍS."
> 
> 
> 
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:11(para)
> 
> msgid "A copy of the license is available here: <ulink
> url=\"/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml\">Creative Commons
> ShareAlike License</ulink>."
> 
> msgstr "Aquí podreu trobar una còpia de la llicència: <ulink
> url=\"/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml\">llicència
> ShareAlike de Creative Commons</ulink>."
> 
> -- Torno a proposar posar-nos d'acord en quina versió fem servir i
> entrar-les directament al Rosetta de manera que els traductors ja se
> les trobin traduïdes en baixar-se els .po. D'aquesta manera tindrem
> una traducció homogènia i ens estalviarem de corregir-ho cada vegada
> que algú enviï una traducció de la documentació a la llista.
> 
> Què hi dieu?
> 
> Salut,
> David.
> 
> 
> 
More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list