language-selector

Jordi Irazuzta irazuzta at gmail.com
Tue Apr 10 23:37:27 BST 2007


Ep gent,

He vist que se'ns a passat el language-selector!!
El va fer l'any passat en Lluís M. García, però ha canviat i s'han afegit
cadenes...
Algú ho vol fer? Jo aquesta setmana vaig de cul, però si ningú pot, li
dedicaré una estona.

Salut

-- 
Jordi Irazuzta Cardús
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070411/332deeac/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: language-selector.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 8901 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070411/332deeac/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list