AboutKubuntu-warty.zip

Orestes Mas orestes at tsc.upc.edu
Sun Apr 1 01:31:30 BST 2007


A Diumenge 01 Abril 2007 00:35, Jaume Villalba Sanchez va escriure:
> Sembla que el po ha sortit fumut pel thunderbird...
> Us envio l'arxiu zipejat
>
> Bussi
>
> Jaume

T'adjunto els meus 14 comentaris/revisions en un diff per si els vols aplicar 
amb:

patch --verbose AboutKubuntu-warty.po diferencies.txt 

Per cert, el fitxer s'hauria de dir -feisty enlloc de -warty, no?

-- 
*******************************************************
* Orestes Mas Casals - UPC              *
* Linux User 285092  http://counter.li.org      *
* Membre de l'equip català de KDE http://cat.kde.org/ *
* Clau pública PGP: 0x97451E6A a http://pgp.mit.edu/ *
*******************************************************
-------------- next part --------------
12c12
< "PO-Revision-Date: 2007-04-01 00:29+0100\n"
---
> "PO-Revision-Date: 2007-04-01 02:28+0200\n"
18c18
< "X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
---
> "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
39c39
< msgstr "Sou lliures de modificar, ampliar i millorar el codi font de la documentació d'Ubuntu segons els termes d'aquesta llicència. Totes les obres que se'n derivin s'hauran de fer públiques segons les condicions aquesta llicència."
---
> msgstr "Sou lliures de modificar, ampliar i millorar el codi font de la documentació d'Ubuntu segons els termes d'aquesta llicència. Totes les obres que se'n derivin s'hauran de fer públiques segons les condicions d'aquesta llicència."
43c43
< msgstr "Aquesta documentació es distribueix amb l'esperança que serà útil, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols les garanties implícites de MERCANTIBILITAT o d'ADEQUACIÓ PER A UN FI PARTICULAR COM ES DESCRIU EN AQUEST AVÍS."
---
> msgstr "Aquesta documentació es distribueix amb l'esperança que serà útil, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols les garanties implícites de MERCANTIBILITAT o d'ADEQUACIÓ PER A UNA FINALITAT PARTICULAR COM ES DESCRIU EN AQUEST AVÍS."
63c63
< msgstr "Aquest document és una introducció a Kubuntu: n'explica la seva filosofia i arrels i fa una presentació de l'escriptori Kubuntu."
---
> msgstr "Aquest document és una introducció a Kubuntu: n'explica la seva filosofia i arrels, i fa una presentació de l'escriptori Kubuntu."
71c71
< msgstr "Us donem la benvinguda a Kubuntu 7.04: el llançament anomenat Feisty Fawn. Kubuntu és un sistema operatiu fàcil d'utilitzar basat en el KDE, l'entorn d'escriptori K. Amb un cicle de llançament predictible de 6 mesos, com a part del projecte Ubuntu, Kubuntu és la distribució de Linux per a tothom."
---
> msgstr "Us donem la benvinguda a Kubuntu 7.04: el llançament anomenat Feisty Fawn. Kubuntu és un sistema operatiu fàcil d'utilitzar basat en el KDE, l'Entorn D'escriptori K. Amb un cicle de llançament predictible de 6 mesos, com a part del projecte Ubuntu, Kubuntu és la distribució de Linux per a tothom."
75c75
< msgstr "L'equip que hi ha darrere de Kubuntu té els següent compromisos amb els usuaris:"
---
> msgstr "L'equip que hi ha darrere de Kubuntu té els següents compromisos amb els usuaris:"
79c79
< msgstr "Kubuntu utilitza la sòlida base d'Ubuntu més l'últim KDE. Som part de la comunitat Ubuntu i utilitzem la seva intraestructura i el seu suport. La nostra missió és ser la millor distribució amb el KDE."
---
> msgstr "Kubuntu utilitza la sòlida base d'Ubuntu a més de l'últim KDE. Som part de la comunitat Ubuntu i utilitzem la seva infraestructura i el seu suport. La nostra missió és ser la millor distribució disponible amb el KDE."
95c95
< msgstr "Kubuntu incorpora més de 1000 programes, començant per la versió de Linux 2.6.20 i el KDE 3.5.6; aquesta sel·lecció de programari inclou totes les aplicacions d'escriptori típiques, des d'un processador de text i un full de càlcul, fins a aplicacions per a accedir a internet, programari de servidor de web, client de correu, aplicacions per als llenguatges de programació i altres eines, així com, per suposat, uns quants jocs."
---
> msgstr "Kubuntu incorpora més de 1000 programes, començant per la versió de Linux 2.6.20 i el KDE 3.5.6; aquesta sel·lecció de programari inclou totes les aplicacions d'escriptori típiques, des d'un processador de text i un full de càlcul, fins a aplicacions per a accedir a internet, programari de servidor de web, client de correu, aplicacions per als llenguatges de programació i altres eines, així com, no cal dir-ho, uns quants jocs."
115c115
< msgstr "Construït sobre la sòlida i avançada base d'Ubuntu, l'equip de Kubuntu té com a objectiu crear una distribució que forneixi un sistema Linux actualitzat i coherent per a el treball amb ordinadors personals i amb servidors. Kubuntu inclou un nombre de paquets selectes d'Ubuntu i es basa en l'<quote>Adept</quote>, el potent sistema de gestió de paquets de Debian. L'Adept permet una fàcil instal·lació i una neta eliminació de programes, així com la descàrrega automàtica de paquets suplementaris per a atendre possibles dependències. A diferència d'altres distribucions, que incorporen un ampli ventall de paquets de programari que no sempre són de qualitat, el nucli central de paquets de Kubuntu es redueix només a les aplicacions més importants (no per això esteu limitats a aquest nucli central de paquets, ja que també podeu escollir entre més de 16.000 paquets preparats per a ser descarregats)."
---
> msgstr "Construït sobre la sòlida i avançada base d'Ubuntu, l'equip de Kubuntu té com a objectiu crear una distribució que forneixi un sistema Linux actualitzat i coherent per a el treball amb ordinadors personals i amb servidors. Kubuntu inclou un nombre de paquets selectes d'Ubuntu i es basa en l'<quote>Adept</quote>, el potent sistema de gestió de paquets de Debian. L'Adept permet una fàcil instal·lació i una neta eliminació de programes, així com la descàrrega automàtica de paquets suplementaris per a atendre possibles dependències. A diferència d'altres distribucions, que incorporen un ampli ventall de paquets de programari que no sempre són de qualitat, el nucli central de paquets de Kubuntu es redueix només a les aplicacions més importants (però no per això esteu limitats a aquest nucli central de paquets, ja que també podeu escollir entre més de 16.000 paquets preparats per a ser descarregats)."
127c127
< msgstr "L'entorn d'escriptori per defecte a Kubuntu és el KDE, un potent entorn d'escriptori gràfic de programari lliure per a Linux i estacions de treball Unix. Combina la facilitat d'ús, la funcionalitat actual i un disseny gràfic excel·lent amb la superioritat tecnològica del sistema operatiu Unix. El KDE és un dels dos entorns d'escriptori gràfics líders per als usuaris de Linux. El KDE conté una quantitat increïble de potents aplicacions amb interfície gràfica fàcils d'usar, per a usuaris de totes les edats, tant en entorns privats com comercials. El KDE proporciona un entorn de desenvolupament d'aplicacions robust que permet la ràpida creació d'aplicacions de primer ordre implementades amb tecnologia punta."
---
> msgstr "L'entorn d'escriptori per omissió a Kubuntu és el KDE, un potent entorn d'escriptori gràfic de programari lliure per a Linux i estacions de treball Unix. Combina la facilitat d'ús, la funcionalitat actual i un disseny gràfic excel·lent amb la superioritat tecnològica del sistema operatiu Unix. El KDE és un dels dos entorns d'escriptori gràfics líders per als usuaris de Linux. El KDE conté una quantitat increïble de potents aplicacions amb interfície gràfica fàcils d'usar, per a usuaris de totes les edats, tant en entorns privats com comercials. El KDE proporciona un entorn de desenvolupament d'aplicacions robust que permet la ràpida creació d'aplicacions de primer ordre implementades amb tecnologia punta."
135c135
< msgstr "A part d'això, el KDE i el GNOME s'orienten a un públic diferent, i són fonamentalment diferents en alguns aspectes, de manera que la qüestió de quin entorn d'escriptori és superior és una opinió força subjectiva en molts sentits. A causa d'això, per tal d'escollir quin és el que més s'adapta a vós, us recomanem que proveu els dos. Per tant, és molt fàcil instal·lat el GNOME en una distribució Kubuntu, i igual de fàcil instal·lar el KDE en un sistema Ubuntu."
---
> msgstr "A part d'això, el KDE i el GNOME s'orienten a un públic diferent, i són fonamentalment diferents en alguns aspectes, de manera que la qüestió de quin entorn d'escriptori és superior és una opinió força subjectiva en molts sentits. A causa d'això, per tal d'escollir quin és el que més se us adapta, us recomanem que proveu els dos. Per tant, és molt fàcil instal·lat el GNOME en una distribució Kubuntu, i igual de fàcil instal·lar el KDE en un sistema Ubuntu."
139c139
< msgstr "Canviar d'escriptori"
---
> msgstr "Canviant d'escriptori"
151c151
< msgstr "Un altre dubte per als usuaris que volen provar Kubuntu pot ser que el KDE es convertirà en els seu únic escriptori un cop instal·lat. Tot i que, sense dubte, esperem que feu del KDE el vostre escriptori, aquest no és el cas; els dos tipus de sessió d'escriptori es poden utilitzar després d'instal·lar Kubuntu. És més, durant la instal·lació se us donarà l'opció d'utilitzar el Gestor d'entrada del GNOME (GDM) o el Gestor d'entrada del KDE (KDM) com el vostre gestor d'entrada."
---
> msgstr "Una altra preocupació per als usuaris que volen provar Kubuntu pot ser si el KDE es convertirà en el seu únic escriptori un cop instal·lat. Tot i que, sense dubte, esperem que feu del KDE el vostre escriptori, aquest no és el cas; els dos tipus de sessió d'escriptori es poden utilitzar després d'instal·lar Kubuntu. És més, durant la instal·lació se us donarà l'opció d'utilitzar el Gestor d'entrada del GNOME (GDM) o el Gestor d'entrada del KDE (KDM) com el vostre gestor d'entrada."
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070401/fda9ace2/attachment-0001.pgp 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list