packaginguide

Ramon Vilar ramon.vilar at gmail.com
Mon Oct 30 15:48:28 GMT 2006


Bon dia Jaume!
D'endavant ja et dic jo que no està gaire traduït, per no dir res... ;)
Potser pots aprofitar alguna cosa, però si de cas, comença des del principi
i tu mateix.
Ja em diràs alguna cosa

Ramon

2006/10/30, Jaume Villalba Sanchez <javs at tinet.cat>:
>
> Hola everybody!
>
> Ramon, me pots passar lo pakagingguide, que li faci un cop d'ull?  :)
>
> A vore si ne puc fer almenys una part!
>
> Bussi
>
> Jaume
>
>
>
> --
> Ubuntu-l10n-ca mailing list
> Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
>-- 
Ramon Vilar Gavaldà - http://ramonvilar.facil.cat
Membre de FACIL - http://www.facil.cat
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20061030/64ab9635/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: packagingguide-ca.po
Type: application/octet-stream
Size: 147867 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20061030/64ab9635/attachment-0001.obj 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list