Traducció feta: about-ubuntu.pot

Jaume Villalba Sanchez javs at tinet.cat
Sun Mar 19 22:23:35 GMT 2006


Hola Xecs!

Doncs heu-me ací que ja he acabat una altra traducció. Una mica tard, 
sorry, haig tingut coses que fer en el "món real". Me la podria corregir 
algú?

Algunes qüestions:

- Per ser una mica més integrador haig utilitzat la forma benvinguts/des 
al començament (ací a Alemanya es fa sempre i és una forma respectuosa 
amb ambdós sexes) No sé si us semblarà bé
- Altres punts que podrien ser conflictius estan marcats amb comentaris
- La data me fa l'efecte que és d'una versió molt més antiga (2005). 
Potser que s'hauria de canviar?

A veure si me la podria corregir algú!

Una pregunta curiosa: quina diferència hi ha entre un fitxer .po i un 
fitxer .pot????

Miraré de fer una proposta de correcció pel fitxer language-selector

Petonets i fins aviat!

Jaume
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: about-ubuntu.pot
Type: text/x-gettext-translation-template
Size: 24358 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20060319/bb1bfee3/about-ubuntu.bin


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list