About Ubuntu: darrera correcció!

Jaume Villalba Sanchez javs at tinet.cat
Sat Apr 8 21:33:45 BST 2006


Perdoneu, al fitxer About Ubuntu 3 hi mancava una correcció d'em PAu. 
Ara sí que està del tot  :)))

Bussi

Jaume

P.D.: encara me surten les paraules amb accents xungos.... ja he canviat 
tots els formats possibles.... espero que a vosaltre us surtin bé!

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: about-ubuntu4.pot
Type: text/x-gettext-translation-template
Size: 24409 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20060408/fb8838d5/about-ubuntu4-0001.bin


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list