[ubuntu-jp:4755] Re: Ubuntu 14.04 LTS 日本語 Remix リリース候補版

AWASHIRO Ikuya ikuya @ fruitsbasket.info
2014年 4月 21日 (月) 11:10:10 UTC


どもども、いくやです。

On Mon, 21 Apr 2014 18:26:28 +0900
katsu <yoko-katsu @ nifty.com> wrote:

> 原因は以下。
> ---------------------------------------------------
> $ dpkg -l | grep mozc
> ii fcitx-mozc:amd64  1.13.1651.102-2ubuntu1~ppa1
> ii ibus-mozc      1.13.1651.102-2ubuntu1~ppa1
> ii mozc-data      1.13.1651.102-2ubuntu1~ppa1
> ii mozc-server     1.13.1651.102-2ubuntu1~ppa1
> ---------------------------------------------------
> [ mozc-utils-gui ]がインストールされていない。
> (dkmsをインストールした時に、libginnia0が依存関係的に不要みたいに出てき 
> たのでおかしいと思いました。)
なんでこんなことになったのかはよくわかりませんが、対応します。 


-- 
AWASHIRO Ikuya
ikuya @ fruitsbasket.info / ikuya @ oooug.jp / ikunya @ gmail.com
GPG fingerprint:
1A19 AD66 C53F 2250 3537 1A9D 3A53 2C1D 20AB CC8AMore information about the ubuntu-jp mailing list