ఉబుంటు 12.04 LTS స్థాపక ప్రదర్శన

Praveen Illa mail2ipn at gmail.com
Sun Apr 22 18:37:23 UTC 2012


నమస్కారం,

ఉబుంటు 12.04 ధీర్ఘకాలిక మద్ధతున్న విడుదల తొందరలోనే విడుదల కాబోతుంది. దానికి
సంబంధించిన పలకప్రదర్శనను చూసి మీ సూచనలను, అభిప్రాయాలను తెలియచేయండి.
http://people.ubuntu.com/~dylanmccall/ubiquity-slideshow-ubuntu/preview/ubuntu/slides/index.html#?controls?locale=te

-- 
Cheers,
Praveen Illa.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-in-ap/attachments/20120423/cc8a7390/attachment.html>


More information about the Ubuntu-in-ap mailing list