Καλησπέρα.<br>Έχοντας εγκαταστήσει κάποιο αποθετήριο εδώ και αρκετούς μήνες, αφού πειραματίζομαι με τα ubuntu, μου βγάζει στην αρχική οθόνη αυτά.<br>Κάθε τόσο μου βάζει και καινούριο image.Πως μπορώ να το σταματήσω αυτό και να κρατήσω το τελευταίο σταθερό??<br>
Κάτι έχω βάλει και δεν θυμάμαι τι είναι αυτό.Μάλλον κάτι δοκιμές έκανα.<br><br>Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-11-generic<br>Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-11-generic<br>Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-10-generic<br>
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-10-generic<br>Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-6-generic<br>Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-6-generic<br>Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-3-generic<br>Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-3-generic<br>
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-29-generic<br>Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-29-generic<br>Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-27-generic<br>Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-27-generic<br>Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-26-generic<br>
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-26-generic<br>Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-25-generic<br>Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-25-generic<br>Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-24-generic<br>Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-24-generic<br>
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-23-generic<br>Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-23-generic<br>Found Windows XP Professional x64 Edition on /dev/sda1<br><br clear="all"><br>-- <br>Makrygiannis Athanasios<br>
Εlectrical Εngineer<br><br><br><img src="http://img40.imagefra.me/i516/tzem/o62j_c3b_u2o5w.jpg"><br><br><br>