Πατώντας <br>[code]tzem@Inspiron-N5110:~$ gpg --list- keys<br>gpg: Option "--list-" is ambiguous[/code]<br><br>Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο απλώς το έγραψα.<br>