Έστειλα μήνυμα στο debian-l10n-greek, έγινα subscribe αλλά ακόμα δεν στάληκε.<br>Μάλλον θα φανεί εδώ: <a href="http://lists.debian.org/debian-l10n-greek/2012/06/threads.html">http://lists.debian.org/debian-l10n-greek/2012/06/threads.html</a><br>
<br><div class="gmail_quote">2012/6/20 Simos Xenitellis <span dir="ltr"><<a href="mailto:simos.lists@googlemail.com" target="_blank">simos.lists@googlemail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
2012/6/20 Savvas Radevic <<a href="mailto:vicedar@gmail.com">vicedar@gmail.com</a>>:<br>
<div><div class="h5">>> Υπάρχει ο galaxico (Emmanuel Galatoulas) που έχει πρόσβαση στις<br>
>> μεταφράσεις Debian, κατά τη σελίδα<br>
>> <a href="http://cia.vc/stats/author/galaxico-guest" target="_blank">http://cia.vc/stats/author/galaxico-guest</a><br>
>><br>
>> Κάνω cc: τον Εμμανουήλ.<br>
>><br>
>> Σίμος<br>
><br>
><br>
> Ευχαριστώ Σίμο! Στο μεταξύ, εγώ άνοιξα bug για το θέμα με το Ubuntu:<br>
> <a href="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/apt/+bug/1014972" target="_blank">https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/apt/+bug/1014972</a><br>
> "ubuntu apt does not use Greek launchpad translations"<br>
<br>
</div></div>Έλαβα:<br>
<br>
«YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE.<br>
<br>
Delivery to the following recipient has been delayed:<br>
<br>
    <a href="mailto:galaxico@quad-nrg.net">galaxico@quad-nrg.net</a><br>
<br>
Message will be retried for 2 more day(s)<br>
<br>
Technical details of temporary failure:<br>
DNS Error: DNS server returned general failure»<br>
<br>
που σημαίνει ότι πρέπει να βρεθεί μια νέα διεύθυνση του Εμμανουήλ για<br>
επικοινωνία.<br>
Μπορείς να το αναλάβεις;<br>
<br>
Σίμος<br>
</blockquote></div><br>