Εν ολίγοις, επειδή δεν ξέρουν όλες τις γλώσσες οι προγραμματιστές και... θα πρέπει να πάμε μέσω debian greek.<br>Εδώ η μεγάλη απάντηση: <a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=677937#20">http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=677937#20</a><br>
<br>Έχουμε κάποιο γνωστό στη λίστα ubuntu που μπορεί να μεταφέρει την έκκληση στο debian greek;<br>