Καλημέρα.<br>Και γιατί δεν χρησιμοποιούν την καινούρια μετάφραση απο launchpad?<br>