Μεταφέρω την απάντηση:<br><br><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex" class="gmail_quote">
Greek <<a href="mailto:debian-l10n-greek@lists.debian.org">debian-l10n-greek@lists.debian.org</a>> is responsible for the Greek translation. We<br>
do not use translations from Ubuntu/launchpad.<div class="yj6qo ajU"><div id=":yg" class="ajR" tabindex="0"><img class="ajT" src="https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif"></div></div></blockquote><div><br>Έχουμε κάποιον να ανανεώσει τη μετάφραση από το ubuntu στο debian apt upstream; <br>
</div>