Δεν θα ηταν ομορφο να μπορεις αν εισαι στη λιστα να εισαι ταυτόχρονα και μέλος του forum?<br>Ή μήπως είναι όντως 2 τελείως διαφορετικά πράγματα?<br>phpBB + Mailman δεν ξέρω βέβαια πως θα μπορούσαν να συνδιαστούν...<br><br>
Δεν το ήξερα και φράφτηκα χτές μόλις στο forum...<br><br><br clear="all">-------------------------------<br><font face="'arial narrow', sans-serif"><font color="#333333">A</font></font>.<br>
<br><br><div class="gmail_quote">2011/4/15 Michael Kotsarinis <span dir="ltr"><<a href="mailto:mk73628@gmail.com">mk73628@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">
Πολύ ενδιαφέρον το γράφημα! Αν μη τι άλλο δείχνει ότι υπάρχει κινητικότητα<br>
στο forum.<br>
-------------- next part --------------<br>
An HTML attachment was scrubbed...<br>
URL: <<a href="https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20110415/12f0b25f/attachment.html" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20110415/12f0b25f/attachment.html</a>><br>

<div><div></div><div class="h5">--<br>
Ubuntu-gr mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-gr@lists.ubuntu.com">Ubuntu-gr@lists.ubuntu.com</a><br>
<br>
If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:<br>
<a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr</a><br>
</div></div></blockquote></div><br>