Πολύ ενδιαφέρον το γράφημα! Αν μη τι άλλο δείχνει ότι υπάρχει κινητικότητα στο forum.<br>