Καλημέρα,<br><br>Τελευταία παρατηρώ υψηλό iowait που εμφανίζεται τυχαία<br>και συνοδεύεται από μερικό ή ολικό πάγωμα του συστήματος.<br>Ταυτόχρονα παρατηρώ και σημαντική αύξηση του load.<br>Το πρόβλημα διαρκεί 10-15 sec και το σύστημα επανέρχεται χωρίς να κάνω κάποια ενέργεια.<br>
Το «τυχαία» που λέω παραπάνω είναι πιο συχνό λίγο μετά την εκκίνηση,<br>κατά τον συγχρονισμό του ubuntu one, όταν κάνω κλικ στον firefox,<br>χρησιμοποιώντας κάποια virtual machine...<br><br>Στην προσπάθεια να εντοπίσω τι φταίει, εκτελώ συνέχεια atop (d)<br>
και βλέπω στην διάρκεια του προβλήματος ότι αναφέρει χρήση του δίσκου 95-100%<br>μεγάλη τιμή του avio (1000 ms) ενώ οι ανάγνωση/εγγραφή είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα (5-6)<br>Δεν ξεχωρίζει κάποια διεργασία όταν υπάρχει το πρόβλημα...<br>
<br>Το παρακάτω συνέβη καθώς έγραφα αυτό το μήνυμα.<br>DSK |         sda | busy     98% | read       0 | write     12 | avio  833 ms |<br><br>Κάποια ιδέα;<br><br>Ευχαριστώ,<br><br>Στέργιος<br><br>