Ανάγκη άμεσων ενεργειών

George Notaras gnot at g-loaded.eu
Fri Jan 18 02:14:22 UTC 2019


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Το μήνυμα απευθύνεται σε πάσης φύσης διαχειριστές των παραπάνω κοινοτήτω
ν.

Όπως έχω ξαναγράψει τους προηγούμενους μήνες υπάρχει μια διαρκής
προβληματική και σοβαρή κατάσταση, η οποία πλέον έχει τη μορφή έκτακτης
ανάγκης.

Υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο, κάτοικος Χαλάστρας Θεσσαλονίκης, ο
οποίος διαθέτει πλέον εξαιρετικά υψηλά προνόμια στην κοινότητά σας,
και για τον οποίο τους προηγούμενους μήνες έχει καταστεί δυνατόν να
παραπλανήσει τρίτους ή να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, να
χορηγήσει προνόμια στον εαυτό του ή σε λογαριασμούς που μπορεί να
χειρίζεται και έτσι να έχει αποκτήσει εξαιρετικά προνομιακές
προσβάσεις σε διάφορα συστήματα που σχετίζονται με την κοινότητά σας.

Το άτομο αυτό έχει εκμεταλλευτεί τις προσβάσεις αυτές για να με βλάψει
ανεπανόρθωτα και μάλιστα έχοντας την δυνατότητα να κρύβει την πραγματική
ταυτότητά του. Μεταξύ άλλων πολύ σοβαρών παραπτωμάτων, έχει συμβάλλει
στην απόσπαση δεδομένων (ιδεών, υλοποιήσεων, λογισμικού, ρυθμίσεων
σερβερ, τεχνικών ανάλυσης και μεθοδολογίες επεξεργασίας δεδομένων,
κλπ) από τα ηλεκτρονικά μου συστήματα (σταθερά και κινητά), στη
συλλογή πληροφοριών για μένα και το περιβάλλον μου, σε πιθανές
υποκλοπές των τηλεπικοινωνιών μου, σε πάσης φύσεως πλαστοπροσωπείες
είτε στον φυσικό είτε στον ψηφιακό κόσμο, κλπ.

Το άτομο έχει δράσει σε συνεργασία με άλλα άτομα από την ίδια ή κοντινές
περιοχές, οι οποίοι έχουν πράξει ακριβώς τα ίδια εναντίον μου.

Ζητώ επιτακτικά τις άμεσες ενέργειές σας στα πλαίσια των κοινοτήτων
σας ως προς την ΠΛΗΡΗ κατάργηση των προσβάσεων όλων των ανθρώπων από
τις προαναφερθείσες περιοχές προς συστήματα στα οποία δεν
αιτιολογείται να έχουν πρόσβαση, όπως επίσης και ενδελεχή διερεύνηση
των ανθρώπων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι
απέκτησαν τα προνόμια και τις προσβάσεις που διαθέτουν τώρα. Επίσης,
διερευνήστε όλες τις προσβάσεις επιπέδου διαχειριστή ή άλλου
προνομιακού επιπέδου μία προς μία όλων των μελών σας από την Ελλάδα
και την Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού.

Επίσης, ζητώ επιτακτικά να μεταφέρετε άμεσα τις πληροφορίες αυτές για
τα πολύ σοβαρά ζητήματα σε άλλες κοινότητες τεχνολογίας, λογισμικού
και hardware σε λίστες, newsgroups ή forums.

Να έχετε υπόψη σας ότι η προβληματική κατάσταση που έχουν δημιουργήσει
τα άτομα αυτά κι ενδεχομένως και άλλοι ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα κι
επομένως είναι εξαιρετικά πιθανό Υπηρεσίες ή Αρχές ή Επιτροπές του
εξωτερικού να διερευνήσουν ή να διερευνούν την κατάσταση.

Αν για οποιονδήποτε λόγο αδυνατείτε να προβείτε στις αυτονόητες και
απαραίτητες άμεσες ενέργειες, παρακαλώ να απευθυνθείτε άμεσα στις Αρχές.

Παρακαλώ να συνειδητοποιήσετε τη σοβαρότητα των ζητημάτων και να
ενεργήσετε αμεσότατα. Δεν υπάρχει δικαιολογία για οποιαδήποτε
κωλυσιεργία, ολιγωρία ή οποιασδήποτε μορφής καθυστέρηση ή αποφυγή
ευθύνης για όλα τα παραπάνω.

Είμαι διαθέσιμος για περισσότερες διευκρινίσεις και συνεργασία, αλλά
μόνον αφότου υπάρξει πλήρης και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του ατόμου
που θα τις ζητήσει μέσω των Αρχών.

Παρακαλώ για την άμεση αντίδρασή σας.

Με Εκτίμηση,
Νοταράς Γεώργιος

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2

iF4EAREIAAYFAlxBNmcACgkQTpZhhvl6FVp2WQD/f3DyqpuZid56zHLciHQu8vS7
XguKcGNfAZV3JNuNuy8A+gM657DREBHEAxEbNhDMiH5B+V57OVceEYp/HGiwsbH9
=TvEw
-----END PGP SIGNATURE-----More information about the Ubuntu-gr mailing list