Δεν έχω ήχο στα ακουστικά ενώ έχω στα ηχεία

pc_magas pc_magas at openmailbox.org
Wed Nov 9 11:18:14 UTC 2016


Πρόσφατα είχα ένα ζήτημα με τα ακουστικά νε μεν είχα ήχο από τα ηχεία
αλλά δεν είχα ήχο από τα ακουστικά που συνδέω μπροστά στο σασί του
Desktop της υπογραφής μου.

Προσπάθησα να το λύσω ως εξής:

Έδωσα την εντολή:
pacmd list-sinks
Που μου εβγάλε έξοδο: http://pastebin.com/3dXEFsHc


Μετά έκτέλεσα

sudo nano /etc/pulse/default.pa

Και έβαλα στο τέλος του αρχείου το εξής:


set-sink-port 1 analog-output-headphones


Και έπανεκκίνησα τον pulseaudio:
pulseaudio -k


Για να έχω παράλληλα και μπροστά ήχο αλλά και πίσω (και στα ακουστικά
αλλά και στα ηχεία). Πράγμα που δούλεψς αλλά με την επόμενη επανεκίνηση
δεν έχω ήχο καθόλου (το εικονίδιο του ήχου εμφανίζει muted και το
pavucontrol δεν συνδέετε στον pulseaudio) ούτε στα ηχεία ούτε στα ακουστικά.


Μια εναλλακτική λύση που δοκίμασα μέσω του pavucontrol είναι:
Να αλλάξω την επιλογή αυτή σε "Analog Stereo Duplex" (Αναλογικός
Στερεοφωνικός Αμφόδρομος):
http://pc-magas.github.io/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE_008.png

Και μετά όπως ορίζετε στην παρακάτω εικόνα το αλλάσω σε "Ακουστικά
(unplugged)" από την επιλογή που έχει στο βελάκι:
http://pc-magas.github.io/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE_009.png

Αλλά με την επόμενη επανεκκίνηση χάνετε η ρύθμιση για τα ακουστικά.

Έχετε ιδέα πως μπορώ να ορίσω το sink1 σαν analog-stereo με default
value  analog-output-headphones ή γενικότερα πως μπορώ να έχω ήχο και
μπροστά στα ακουστικά όταν τα συνδέω; Μετά πειραματισμού είδα ότι αυτές
οι ρυθμίσεις στον υπολογιστή μου είναι οι βολικότερες.

Κάποιες έξτρα πληροφορίες:
To alsa-info.sh μου δίνει:
http://www.alsa-project.org/db/?f=3e24e228920702ea9980ba9e9d5e793c7e4975ba
To dmesg μου δίνει: http://pastebin.com/KPs227um
Το aplay -l : http://pastebin.com/maxU2bbQ
Και το lspci: http://pastebin.com/UZYdziQc

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20161109/84f78ae0/attachment.pgp>


More information about the Ubuntu-gr mailing list