Βιβλίο

Theodore Goutas tgoutas at gmail.com
Wed Oct 15 18:13:27 UTC 2014


Στο 28ο γυμνάσιο Θεσσαλονίκης έχουμε εγκατεστημένο στο σχολικό εργαστήριο
Ubuntu 12.04 Ltsp και θα μας ενδιέφερε ένα σχετικό βιβλίο για τη βιβλιοθήκη
μας.

Σε περίπτωση που μπορείτε να μας το στείλετε, παρακαλώ να επικοινωνήσετε
μαζί μου.

Σας ευχαριστώ,
Θεόδωρος Γούτας.

Sent from a mobile device.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141015/4cdf1e7f/attachment.html>


More information about the Ubuntu-gr mailing list