Ενημέρωση μεταφραστικών πακέτων για την 14.04 (language packs update)

Tom Tryfonidis tomtryf at gmail.com
Sun Nov 16 21:32:19 UTC 2014


Γεια σας,

Έχουν γίνει κάπου οι αλλαγές στο launchpad σχετικά με τον NetworkManager
και το applet του; Ρωτάω για να ενσωματωθούν και upstream οι διορθώσεις.

Θάνος
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141116/225c799a/attachment.html>


More information about the Ubuntu-gr mailing list