ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ SERVER BOOT

Theodotos Andreou theo at ubuntucy.org
Wed Nov 12 08:30:32 UTC 2014


Για να βλέπεις αυτό το μήνυμα υποθέτο ότι έχεις πρόσβαση από την κονσόλα 
διαχείρισης (;). Αν υπάρχει δυνατότητα να εκκινίσεις το σύστημα από CD 
θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το CD/DVD του ubuntu server και να 
διαλέξεις την επιλογή "Rescue a broken system". Απο εδώ μπορείς να 
τρέχειςτο fsck για να δεις την κατάσταση των δίσκων σου και να την 
διορθώσεις. Αν δεν βρίσκεις άκρη πως να διορθώσεις το πρόβλημα ή τι 
προκάλεσε το πρόβλημα, ίσως η καλύτερη λύση είναι να φυλάξεις τα 
δεδομένα σου (ίσως να έχεις ήδη κάποιο Backup;) και να ξαναχτίσεις το 
σύστημα.

On 11/11/2014 01:18 μμ, SOTIRIOS ROUVALIS wrote:
> Εχουμε την σελίδα μας σε μια εταιρία σε virual server και χρειάστηκε 
> να κάνουμε επανεκκίνηση τον virtual server. Ο server ειναι ubuntu 
> 3.2.0-38 pae. Μετα την επανεκκίνηση δεν μπουταρει και βγάζει τα παρακάτω
>
> [ 8.0986951 EXT3-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode
> Begin: Running /scripts/loca1-bottom ... done, done .
> Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
> Target filesystem doesn't have requested /sbin/init.
> /bin/sh: Θ: Can't open ro
> [ 8.74Θ5331 Kernel panic - not syncing: Attempted to kill in it!
> [ 8.7410241 Pid: 1, comm: sh Not tainted 3.2.Θ-38-generic-pae #61-Ubuntu
> [ 8.7415171 Call Trace:
> [ 8.7418881 [<cl592426>l ? printk+0x2d/0x2f
> [ 8.7423361 [<cl5922f4>l panic+0x5c/0xl61
> [ 8.7427351 [<cl05e0a4>l forget_original_parent+0xle4/0xlf0
> [ 8.7432351 [<cl0eb070>l ? perf_cgroup_attach_task+0x20/0x20
> [ 8.7437911 [<cl05e0c3>l exit_notify+0x13/0x100
> [ 8.7445131 [<cl05e85e>l do_exit+0xlae/0x3c0
> [ 8.7449711 [<cl05ebc8>l do_group_exit+0x38/0xa0
> [ 8.7454011 [<cl05ec48>l sys_exit_group+0xl8/0x20
> [ 8.7458391 [<cl5a8394>l sysca1l_ca11+0x7/0xb
>
>
> κάποια βοήθεια να κάνω το σύστημα να ξεκινήσει χωρίς να χάσω τιποτα
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: 
> <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141111/be7d0877/attachment.html>
More information about the Ubuntu-gr mailing list