ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ SERVER BOOT

SOTIRIOS ROUVALIS rouvalis at sch.gr
Tue Nov 11 11:18:38 UTC 2014


Εχουμε την σελίδα μας σε μια εταιρία σε virual server και χρειάστηκε να 
κάνουμε επανεκκίνηση τον virtual server. Ο server ειναι ubuntu 3.2.0-38 
pae. Μετα την επανεκκίνηση δεν μπουταρει και βγάζει τα παρακάτω

[ 8.0986951 EXT3-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode
Begin: Running /scripts/loca1-bottom ... done, done .
Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
Target filesystem doesn't have requested /sbin/init.
/bin/sh: Θ: Can't open ro
[ 8.74Θ5331 Kernel panic - not syncing: Attempted to kill in it!
[ 8.7410241 Pid: 1, comm: sh Not tainted 3.2.Θ-38-generic-pae #61-Ubuntu
[ 8.7415171 Call Trace:
[ 8.7418881 [<cl592426>l ? printk+0x2d/0x2f
[ 8.7423361 [<cl5922f4>l panic+0x5c/0xl61
[ 8.7427351 [<cl05e0a4>l forget_original_parent+0xle4/0xlf0
[ 8.7432351 [<cl0eb070>l ? perf_cgroup_attach_task+0x20/0x20
[ 8.7437911 [<cl05e0c3>l exit_notify+0x13/0x100
[ 8.7445131 [<cl05e85e>l do_exit+0xlae/0x3c0
[ 8.7449711 [<cl05ebc8>l do_group_exit+0x38/0xa0
[ 8.7454011 [<cl05ec48>l sys_exit_group+0xl8/0x20
[ 8.7458391 [<cl5a8394>l sysca1l_ca11+0x7/0xb


κάποια βοήθεια να κάνω το σύστημα να ξεκινήσει χωρίς να χάσω τιποτα
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141111/be7d0877/attachment.html>


More information about the Ubuntu-gr mailing list