Απέσυραν τον Xmir από default display server για την 13.10.

Nik Th nikth at gmx.com
Wed Oct 2 14:09:48 UTC 2013


Για να μην γράφω πάλι τα ίδια, διαβάστε εδώ αν θέλετε. [1]

H original πηγή βρίσκεται εδώ. [2]

Απέσυραν λοιπόν τον Xmir από την 13.10, λόγω τεχνικών δυσκολιών.
Οπότε όλα τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσατε ή διαβάσατε σχετικά με τον Xmir [3], δεν ισχύουν.

Ωστόσο άλλα προβλήματα εξίσου σοβαρά [4] , παραμένουν.

Στην ουσία , τώρα που αφαιρέθηκε και ο Xmir η 13.10 δεν αλλάζει σε τίποτα (δεν έχει τίποτα καινούριο) σε σχέση με την 13.04. Εξαιρούνται βέβαια δυο πράγματα
α) Τα λεγόμενα Smart Scopes
b) Τα bugs που επηρεάζουν εμάς (όσους χρησιμοποιούν περισσότερα από ένα keyboard layouts).

[1] - http://nicktux.wordpress.com/2013/10/02/xmir-update-for-13-10/

[2] - http://fridge.ubuntu.com/2013/10/01/xmir-update-for-ubuntu-13-10/

[3] - https://bugs.launchpad.net/mir/

[4] - https://bugs.launchpad.net/unity/+bug/1226962

--
https://wiki.ubuntu.com/NikTh
--
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20131002/1fa0b743/attachment.html>


More information about the Ubuntu-gr mailing list