Ελληνικά σε ssh terminal

Emmanouil Batsis (Manos) manos at abiss.gr
Wed Feb 27 07:06:25 UTC 2013


On 02/26/2013 11:26 PM, Giorgos Theofanous wrote:
> Ενώ με τα ελληνικά είναι οκ στο τερματικό (κωδικοποίηση είναι στο utf-8 ,
> όταν κάνω σύνδεση ssh στο σέρβερ τυχό αρχεία με ελληνικούς χαρακτήρες δεν
> τους αναγνωρίζει. Καμιά ιδέα;
>
> Σημ. ssh με putty από win στο ίδιο σέρβερ τα προβάλει (αφού γίνει η ρύθμιση
> σε utf-8)

Νομίζω ότι θα πάρεις περισσότερες απαντήσεις αν αναφέρεις 
λειτουργικό/system encoding του server κτλ.


More information about the Ubuntu-gr mailing list