Νέα στατιστικά χρήσης του ελληνικού Ubuntu

Simos Xenitellis simos.lists at googlemail.com
Thu Mar 31 12:05:40 UTC 2011


Στη σελίδα http://people.canonical.com/~dpm/langpacks-by-inst.html
βλέπουμε ότι η χρήση του ελληνικού Ubuntu μάς κατατάσει στη 19τη θέση.

Η σελίδα προκύπτει από το http://popcon.ubuntu.com/
Στο Ubuntu υπάρχει η δυνατότητα να στέλνουμε πληροφορίες για το τι πακέτα
έχουμε εγκαταστήσει στο σύστημά μας. Οπότε, από τα στατιστικά του
πακέτου language-pack-base-el μπορούμε να έχουμε μια ένδειξη για τους
χρήστες που έχουν βάλει ελληνικά. Ο αριθμός τώρα είναι 17638.

Αυτό που προβληματίζει είναι ότι τα στατιστικά του popcon προκύπτον
μόνο αν
1. πάμε στο Σύστημα→Διαχείριση→Πηγές λογισμικού
2. από την καρτέλα Στατιστικά ενεργοποιήσουμε την επιλογή
«Αποστολή στατιστικών πληροφοριών».

Προσωπικά δεν το έχω ενεργοποιήσει, και δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι
είναι αυτοί οι 17638 χρήστες που το έχουν κάνει.

Μπορείτε να δείτε στο σύστημά σας στις Πηγές λογισμικού αν για εσάς
είναι ενεργό ή όχι;
Θα βοηθήσει για να έχουμε μια γενική εικόνα για το πόσο συχνό είναι να
έχουμε ενεργή
την αποστολή στατιστικών στοιχείων.

Σίμος


More information about the Ubuntu-gr mailing list