Μετάφραση του coreutils (εντολές όπως ls, cp, κτλ)

Simos Xenitellis simos.lists at googlemail.com
Mon Nov 29 21:46:14 GMT 2010


Ένα από τα πακέτα που έχουν όλες οι διανομές είναι το coreutils, που
περιλαμβάνει τις εντολές ls, cp, κτλ.
Δηλαδή είναι πολύ βασικό πακέτο, και το έχουν όλες οι διανομές που
υποστηρίζουν και ελληνικά.

Τα στατιστικά μετάφρασης του coreutils εμφανίζονται στη σελίδα του
Translation Project,
http://translationproject.org/team/el.html (207 από 1488 μηνύματα).

Τα πακέτα του Translation Project μεταφράζονται στη λίστα του
gnome.gr, οπότε αν θέλετε να βοηθήσετε,
πρέπει να γραφτείτε στη λίστα, στο
http://lists.gnome.gr/listinfo.cgi/team-gnome.gr

Χώρισα τη μετάφραση σε 3 μέρη και είναι διαθέσιμα από τη σελίδα
http://simos.info/coreutils/
Με δεξί κλικ μπορείτε να αποθηκεύσετε  τα αρχεία .po.
Στο http://wiki.gnome.gr/ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες
για τη μετάφραση προγραμμάτων,
και να κάνετε ερωτήσεις στη λίστα
http://lists.gnome.gr/listinfo.cgi/team-gnome.gr

Οπότε, αν μπορείτε να βοηθήσετε,
α. δηλώστε το στη λίστα του GNOME.gr και πείτε ποιο από τα 3 πακέτα
μπορείτε να αναλάβετε,
β. ξεκινήστε τη μετάφραση!

Αν υπάρχουν ειδικά ερωτήματα, παρακαλώ κάντε τα στη λίστα gnome.gr.

Σίμος - Συντονιστής του Translation Project για την ελληνική γλώσσα
http://simos.info/blog/


More information about the Ubuntu-gr mailing list