Δεύτερο Σεμινάριο για την Πλατφόρμα ανοικτού κώδικα "ARDUINO"

Sergey Tsabolov ( aka linuxman ) sergios at greeklug.gr
Tue Nov 16 19:31:16 GMT 2010


Η Ένωση Ελλήνων Χρηστών & Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού 
Ανοικτού Κώδικα σας προσκαλεί στη νέα παρουσίαση, του νέου κύκλου δωρεάν 
μαθημάτων και παρουσιάσεων που διοργανώνει με σκοπό τη γνωριμία και 
εμβάθυνση στην εναλλακτική πρόταση χρήσης και αξιοποίησης του ΕΛ/ΛΑΚ:

Παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανοικτού κώδικα "ARDUINO" 
<http://www.greeklug.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=129>

Την παρουσίαση θα κάνει ο Μηχανικός Πληροφορικής & Επικοινωνιών και 
Arduino hacker, Ευστάθιος Χατζηκυριακίδης

την Σαββάτο 20 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 17:00 στο Εργαστήριο Η/Υ του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

--------------------------------------------------------------------------------------
Don't send me documents in .doc , .docx, .xls, .ppt . , .pptx
Send it with ODF format : .odt , .odp , .ods or .pdf .
Try to use Open Document Format : http://www.openoffice.org/
Save you money&   use GNU/Linux Distro http://distrowatch.com/
-----------------------------------------------------------------------------------------
First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win!!!
More information about the Ubuntu-gr mailing list