ερώτηση

Apollon Koutlidis apollon at planewalk.net
Mon Mar 8 12:41:17 GMT 2010


John Nanos wrote:
> απευθύνομαι στους ποιο έμπειρους και τους παρακαλώ να μας εκφράσουν 
> την γνώμη τους για το Centos 5.4
Γιάννη,

θα πρέπει να γίνεις πολύ πιο συγκεκριμένος - π.χ. για τι χρήση και ποια 
είναι τα σημεία κλειδιά για την εφαρμογή που σ' ενδιαφέρει;
Αλλιώς είναι σα να ζητάς να σου γράψουν τα μέλη της λίστας σελίδες επί 
σελίδων ανάλυσης με μια παρουσίαση 10-15 slides για executive summary.

Εκτός των παραπάνω, η συγκεκριμένη λίστα είναι μάλλον ο *εντελώς* λάθος 
τόπος για να κάνεις αυτή την ερώτηση καθώς αφορά το Ubuntu και όχι 
γενικά το Linux, πολλώ δε μάλλον το CentOS.

Φιλικά,

Απόλλων
More information about the Ubuntu-gr mailing list