Πρόβλημε με Samba

Manolis Christodoulou mchris at mobi-doc.com
Wed Jun 30 08:59:37 BST 2010


Υπολογιστής 1)
Επεξεργαστής Atom.

Παλιό λειτουργικό Ubuntu 9.10 32bit, η samba δούλευε κανονικά (έβλεπα 
και μειραζόμουν αρχεία από υπολογιστή windows στο τοπικό δίκτυο).

Νέο λειτουργικό Ubuntu 10.4 32bit, η samba δεν δουλεύει ότι ρυθμίσεις κι 
αν έκανα.

Υπολογιστής 2)
Επεξεργαστής Pentium 4.
Παλιό λειτουργικό Ubuntu 9.10 32bit. Η samba δούλευε κανονικά.
Νέο λειτουργικό Ubuntu 10.4 64bit. Η samba δεν δουλεύει.

Υπολογιστής 3 (καινούργιο laptop)
Επεξεργαστής intel 2πύρηνος.
Νέο λειτουργικό Ubuntu 10.4 64bit. Η samba δεν δούλεψε ποτέ.

Τις ρυθμίσεις τις κάνω με το system-config-samba.
Οι ρυθμίσεις είναι οι ίδιες που είχα και παλιότερα με το 9.10, αλλά μετά 
την αναβάθμιση δεν δουλεύει τίποτα. Ούτε firewall χρησιμοποιώ. Αρχίζω να 
αναρωτιέμαι μήπως η Samba του 10.4 είναι χαλασμένη. Ξέρει κανείς τίποτα;

-- 
Manolis Christodoulou MD
mchris at mobi-doc.com

http://mobi-doc.com
http://palmpowereddoctor.blogspot.com

For document attachments...
PREFER: ODF, PDF, PDF/A.
  AVOID:	DOC, RTF, OOXML.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: mchris.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 342 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20100630/1920e4b0/attachment.vcf 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 4110 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20100630/1920e4b0/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-gr mailing list