Εντυπωσιακή η 9.04 Beta

Nikos Alexandris nikos.alexandris at uranus.uni-freiburg.de
Tue Mar 31 23:13:09 BST 2009


On Wed, 2009-04-01 at 00:00 +0200, Nikos Alexandris wrote:
> On Wed, 2009-04-01 at 00:26 +0300, Sergey Tsabolov wrote:
> > Έχεις κάνει το / (root file system ) σε  ext4  η ext3 , εγώ το έχω ext4
> > και εκκίνηση είναι σε 30'' μέχρι και την οθόνη εισόδου ίσος και λιγότερα .
> 
> Α, σωστά ξέχασα να το αναφέρω: σε ext4 βέβαια ;-). Θα το χρονομετρήσω
> και θα το ποστάρω.

Λοιπόν, Dual Core 2 GHz με 2 GB μνήμη:

 0:00 Power-On
 9:65 Εμφανίζεται το Grub
13:12 Booting...
52:00 Gnome με φορτωμένες τις μπάρες πάνω-κάτω

Κατά την εκκίνηση πατάω και ένα Ctrl+D κάπου για να συνεχίσει μετά από
διακοπή. Αιτία είναι ένας εξωτερικός δίσκος που είναι δηλωμένος στο
fstab και δεν είναι συνδεδεμένος.

Γύρω στα 37 δεύτερα δηλαδή. Πρώτη φορά είναι τόσο γρήγορο :-)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20090401/5c1a48ac/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-gr mailing list