Εντυπωσιακή η 9.04 Beta

Nikos Alexandris nikos.alexandris at uranus.uni-freiburg.de
Tue Mar 31 22:08:37 BST 2009


Εγκατέστησα σε ένα (σχετικά) παλιό φορητό υπολογιστή την 9.04 Beta. Έχω
εντυπωσιαστεί:

1. Ταχύτερη εκκίνηση σε σχέση με όλες τις προγούμενες εκδόσεις

2. Η κάρτα γραφικών ΑΤΙ x1250 απλά δούλεψε. Τα 3Δ εφέ επίσης, χωρίς την
παραμικρή χειροκίνητη ρύθμιση.

3. Τα νέα notification-icons είναι άψογα

4. Όλα τα hotkeys δουλεύουνε

5. Ίσως όχι *τόσο* σημαντικό αλλά είναι ωραίο που το μενού
ανταποκρίνεται άμεσα χωρίς καθυστέρηση. Σε όλες τις προηγούμενες
εκδόσεις έπρεπε να περάσουν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να φορτωθεί το
μενού ώστε να εμφανιστεί για πρώτη φορά.

Μακάρι να μην υπάρχουν/υπάρξουν άλλα, πολύ σοβαρά, λειτουργικά
προβλήματα και να συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό η ανάπτυξη του Ubuntu :-)

Από περιέργεια εγκατέστησα και την διανομή Fedora 10. Στο παρελθόν, έχω
την εντύπωση ότι η Fedora έτρεχε πιο γρήγορα. Τώρα δεν υπάρχουν μάλλον
απτές διαφορές στην ταχύτητα εκκίνησης και ανταπόκρισης των δυο. Βέβαια
οι παρατηρήσεις μου είναι επιδερμικές χωρίς να βασίζονται σε συγκριτικές
δοκιμές.

Νίκος
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20090331/0aade35c/attachment-0001.pgp 


More information about the Ubuntu-gr mailing list