Χλιδάτα συστήματα πληροφορικής... ειδικά για τη Βουλή

Ilias Paraponiaris paraponiaris at yahoo.com
Fri Mar 27 17:52:38 GMT 2009


On Fri, 2009-03-27 at 18:04 +0200, Ilias Paraponiaris wrote:
> fyi
> 
> -----------------
> Χλιδάτα συστήματα πληροφορικής... ειδικά για τη Βουλή
> 
> Ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
> (€1.177.500). Τόσα χρήματα κοστίζει ο εξοπλισμός που προμηθεύθηκε η
> ελληνική Βουλή προκειμένου να ικανοποιήσει... τις ανάγκες της. Το ποσό
> αντιστοιχεί στο νέο πόρταλ του Κοινοβουλίου και διατίθεται απλόχερα για
> την αγορά κορυφαίων ηλεκτρονικών συστημάτων.
> Ανάμεσα σε άλλα, το πακέτο περιλαμβάνει: 40 εξυπηρετητές βασισμένους σε
> τεχνολογία Intel (ΙΑ32) οι οποίοι φέρουν ως λειτουργικό συστήματος μέλη
> της οικογένειας Microsoft Windows Server, 6 εξυπηρετητές βασισμένους σε
> λογισμικό συστήματος απαρτιζόμενο από κλώνους του Unix (Linux), 1200
> υπολογιστές γραφείου βασισμένους σε τεχνολογία Intel (IA32) οι οποίοι
> φέρουν ως λειτουργικό σύστημα μέλη της οικογένειας Microsoft Windows
> 32bit. Σε αυτά προστίθενται και οι άδειες των λειτουργικών συστημάτων.
> Μόνο για την Oracle, αντιστοιχούν 2.700 άδειες στην Oracle8 EE (UPU) και
> άλλες 600 άδειες στην Oracle8 Std Edition (UPU). 
> 
> Από το €1.177.500, το ποσό των €96.218,50 αντιστοιχεί στην κατάρτιση
> χρηστών και διαχειριστών της διαδικτυακής πύλης και της σχετικής
> υποδοµής και συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό
> Κοινωνικό Ταµείο και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Το ποσό των
> €893.277,30 ευρώ αντιστοιχεί στην ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης και
> σχετικές µελέτες. Και τα δύο προγράμματα συγχρηµατοδοτούνται σε ποσοστό
> 80% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από
> εθνικούς πόρους. 
> 
> Τα παραπάνω αποτελούν τα βασικά σημεία που περιλαμβάνονται στις 275
> σελίδες της προκήρυξης του διαγωνισμού. Χρησιμοποιώντας ως μέτρο
> σύγκρισης αντίστοιχα ειδησεογραφικά portal μεγάλων ιδιωτικών ομίλων,
> τεχνικοί σύμβουλοι χαρακτηρίζουν το κόστος της διαδικτυακής πύλης της
> Βουλής «εξωφρενικό».
> 
> http://www.tvxs.gr/v8262
> 
> 
> 
ειλικρινά, μα πολύ ειλικρινά, αμφιβάλλω αν θα τα λειτουργήσουν ποτέ, και
το λέω διότι αν ήταν να τα λειτουργήσουν θα είχαν ανακοινώσει κανένα
μεγάλο επίτευγμα με τυμπανοκρουσίες...
δυστυχώς, μα πολύ δυστυχώς, εκεί καταντήσαμε την δημοκρατία μας, και
σκεφτείτε το την επόμενη φορά που θα πάτε να ψηφίσετε, και ακόμη
περισσότερο την επόμενη φορά που θα αδιαφορήσετε να ψηφίσετε, και ακόμη
περισσότερο που έχουμε καταντήσει απολιτίκ σαν κοινωνία και αδιαφορούμε
για τα κοινά δηλαδή για την πολιτική, εκτός και αν προσδοκούμε να
τσιμπίσουμε κάτι και εμείς...
ΥΓ: γενικά μιλάω, ας μην θιχτεί κάποιος και πιάσουμε κουβέντες :)

More information about the Ubuntu-gr mailing list