Χλιδάτα συστήματα πληροφορικής... ειδικά για τη Βουλή

Ilias Paraponiaris paraponiaris at yahoo.com
Fri Mar 27 16:04:04 GMT 2009


fyi

-----------------
Χλιδάτα συστήματα πληροφορικής... ειδικά για τη Βουλή

Ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(€1.177.500). Τόσα χρήματα κοστίζει ο εξοπλισμός που προμηθεύθηκε η
ελληνική Βουλή προκειμένου να ικανοποιήσει... τις ανάγκες της. Το ποσό
αντιστοιχεί στο νέο πόρταλ του Κοινοβουλίου και διατίθεται απλόχερα για
την αγορά κορυφαίων ηλεκτρονικών συστημάτων.
Ανάμεσα σε άλλα, το πακέτο περιλαμβάνει: 40 εξυπηρετητές βασισμένους σε
τεχνολογία Intel (ΙΑ32) οι οποίοι φέρουν ως λειτουργικό συστήματος μέλη
της οικογένειας Microsoft Windows Server, 6 εξυπηρετητές βασισμένους σε
λογισμικό συστήματος απαρτιζόμενο από κλώνους του Unix (Linux), 1200
υπολογιστές γραφείου βασισμένους σε τεχνολογία Intel (IA32) οι οποίοι
φέρουν ως λειτουργικό σύστημα μέλη της οικογένειας Microsoft Windows
32bit. Σε αυτά προστίθενται και οι άδειες των λειτουργικών συστημάτων.
Μόνο για την Oracle, αντιστοιχούν 2.700 άδειες στην Oracle8 EE (UPU) και
άλλες 600 άδειες στην Oracle8 Std Edition (UPU). 

Από το €1.177.500, το ποσό των €96.218,50 αντιστοιχεί στην κατάρτιση
χρηστών και διαχειριστών της διαδικτυακής πύλης και της σχετικής
υποδοµής και συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Το ποσό των
€893.277,30 ευρώ αντιστοιχεί στην ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης και
σχετικές µελέτες. Και τα δύο προγράμματα συγχρηµατοδοτούνται σε ποσοστό
80% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από
εθνικούς πόρους. 

Τα παραπάνω αποτελούν τα βασικά σημεία που περιλαμβάνονται στις 275
σελίδες της προκήρυξης του διαγωνισμού. Χρησιμοποιώντας ως μέτρο
σύγκρισης αντίστοιχα ειδησεογραφικά portal μεγάλων ιδιωτικών ομίλων,
τεχνικοί σύμβουλοι χαρακτηρίζουν το κόστος της διαδικτυακής πύλης της
Βουλής «εξωφρενικό».

http://www.tvxs.gr/v8262


More information about the Ubuntu-gr mailing list