Διαθέσιμο το 3ο Τεύχος του περιοδικού Ubuntistas

Νίκος Αλμπανόπουλο Νίκος Αλμπανόπουλο
Mon Mar 16 16:11:25 GMT 2009


>
> Οπότε, δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι, πόσα bots και πόσοι αρειανοί κάνανε
> hits, 
Τα bots γιατί να μη τα μετράμε;
Ακολουθούν εξάλλου τους γνωστούς τρεις νόμους:

1) Δεν βλάπτουν ποτέ κανένα χρήστη ubuntu
2) Υπακούουν όλους τους χρήστες ubuntu, εκτός και αν η εντολή που 
λαμβάνουν έρχεται σε αντίθεση με τον πρώτο νόμο
3) Προστατεύουν την εταιρία που τα έχει ενεργοποιήσει, εκτός αν αυτό 
έρχεται σε αντίθεση με τους δύο πρώτους νόμους


More information about the Ubuntu-gr mailing list