Re: Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ - Workshop εξελληνισμού

Simos Xenitellis simos.lists at googlemail.com
Wed Jun 24 14:48:05 BST 2009


2009/6/23 Simos Xenitellis <simos.lists at googlemail.com>:
> Στις 20 Ιουνίου 2009 έγινε το workshop για τον εξελληνισμό λογισμικού,
> κατά τη διάρκεια
> του συνεδρίου δημιουργών, http://conf.ellak.gr/2009/
>
> Από τη συζήτηση των δύο ωρών περίπου, κατέγραψα τα παρακάτω ζητήματα,
>
>   1. Κοινοί κανόνες μεταφράσεων. Ο Γιάννης Κασκαμανίδης ανέλαβε να
> στείλει γράμμα στις τυπικές λίστες τοπικοποίησης για έναρξη της
> συλλογής των κοινών κανόνων μεταφράσεων.
>   2. Μεταφραστική μνήνη. Να γίνεται χρήση μεταφραστικής μνήμης,
> τουλάχιστον ένα μεγάλο έργο. Όταν πρόκειται να κάνετε μια νέα
> μετάφραση, είναι καλό να εφαρμόσετε μεταφραστική μνήμη που να
> προέρχεται από κάποιο μεγάλο έργο όπως το GNOME. Οδηγίες υπάρχουν στο
> http://wiki.gnome.gr/doku.php?id=translation:translationmemory
>   3. Ζήτημα Natural language processing. Για τη βελτίωση της
> αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της μεταφραστικής μνήμης, είναι
> θεμιτό να γνωρίζει το λογισμικό τα χαρακτηριστικά της ελληνικής
> γλώσσας. Αν υπάρχει ενδιαφέρον για προγραμματισμό για να επιτευχθεί
> κάτι τέτοιο, επικοινωνείστε εδώ.
>   4. Λεξικό ορολογίας. Είναι θεμιτό να έχουμε ένα λεξικό για τους
> κοινούς όρους στις μεταφράσεις ΕΛΛΑΚ. Η προτίμηση είναι να παρέχει μια
> σειρά από ευκολίας για τους μεταφραστές, οπότε με τις οδηγίες που
> παρέχουμε είναι ένα ανοικτό θέμα για όποιον θα ήθελε να βοηθήσει.
>         1. εφαρμογή web για εισαγωγή/γρήγορα αναζήτηση
>         2. http://lists.gnome.gr/pipermail/team-gnome.gr/2009-April/001971.html
>         3. ή χρήση λογιστικού φύλλου στο Google Docs;
>   5. Βοήθεια σε δημιουργούς για βελτίωση των hints στα μεταφρασμένα
> μηνύματα. Ο στόχος εδώ είναι να βελτιώσουμε τον πηγαίο κώδικα ώστε
> δύσκολα μηνύματα να έχουν τώρα υποδείξεις που θα βοηθούν τους
> μεταφραστές. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει από τρίτα άτομα που έχουν
> λογαριασμό στο αποθετήριο (για παράδειγμα, για το GNOME είναι οι
> Κώστας Παπαδήμας, Νίκος Χαρωνιτάκης και Σίμος Ξενιτέλλης), όπου θα
> εφαρμόζουν τα  σχόλια που δέχονται από τους μεταφραστές της ομάδας
> εξελληνισμού. Είναι σημαντικό να μην αφιερώνουν χρόνο οι βασικοί
> δημιουργοί του έργου σε τέτοια ζητήματα που μπορούν να γίνουν από
> άλλους.
>   6. OLPC. Ξάνθη, πιλοτική εφαρμογή με XO-1. Έχει δρομολογηθεί η
> μετάφραση του λογισμικού eToys ενώ υπάρχει ανάγκη για τη μετάφραση
> εγχειριδίων. Περισσότερα στο
> http://groups.google.com/group/olpc-l10n-el και
> http://translate.sugarlabs.org/el/
>
> Το παραπάνω είναι διαθέσιμο και στο ιστολόγιό μου (μορφή HTML),
> http://simos.info/blog/archives/969
>
> Ο Ηλίας τράβηξε και αυτός φωτογραφίες,
> http://www.flickr.com/photos/eliaschr/3646161079/

Ξέχασα να προσθέσω τα δύο ζητήματα που ανέφερε ο Κώστας Παπαδήμας
σχετικά με το OpenOffice.org.
Συγκεκριμένα,

1. Μετάφραση ή δημιουργία προτύπων (templates) για έγγραφα.
Στο ελληνικό πακέτο OOo είναι καλό να έχουμε πρότυπα όπως για
Υπεύθυνση δήλωση καθώς και άλλα έγγραφα. Έτσι, αν έχετε εκείνο το .doc
που κυκλοφορεί με την υπεύθυνση δήλωση, μπορείτε να το μετατρέψετε σε
.odt σχετικά εύκολα.
Τα διεθνή πρότυπα βρίσκονται στο
http://templates.services.openoffice.org/
οπότε όποιο έχει νόημα και στην Ελλάδα μπορεί να μεταφραστεί.

Τα ελληνικά πρότυπα που υπάρχουν ήδη βρίσκονται στη σελίδα
http://templates.services.openoffice.org/el/node/
Στην ίδια σελίδα έχει επιλογή για να βάλετε το πρότυπό σας.

2. Υπάρχει το ζήτημα με τη αρίθμηση στο OpenOffice.org με τη χρήση
χαρακτήρων όπως α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, ...
Για τα ελληνικά δεν υπάρχει υποστήριξη για ελληνική αρίθμηση και είναι
επιθυμητό να υπάρχει.
Υπάρχει υποστήριξη για σερβικά, βουλγαρικά, και πρέπει να είναι
σχετικά εύκολο να μπει κάτι τέτοιο.
Για να γίνει, πρέπει ο συντελεστής να είναι σε θέση να μεταγλωττίσει
το OpenOffice.org.
Έπειτα, πρέπει να εντοπιστεί το σχετικό αρχείο που έχει να κάνει με
'numbering' και να προστεθεί επιλογή για ελληνικά, αντίστοιχη με αυτό
που υπάρχει για τις άλλες γλώσσες.
Ο συνολικός κώδικας δεν πρέπει να είναι πάνω από 40-60 γραμμές.

Αναφορές
http://markmail.org/message/5brx7zx642uzvkvm
http://www.w3.org/TR/css3-lists/

Σίμος


More information about the Ubuntu-gr mailing list