10 δύσκολα σημεία για νέους χρήστες Ubuntu

Nikos Alexandris nikos.alexandris at uranus.uni-freiburg.de
Sun Aug 17 04:16:12 BST 2008


10 δύσκολα σημεία για νέους χρήστες Ubuntu, άρθρο-κριτική του Mike Reed
(στην Αγγλική προφανώς).
http://www.linux.com/feature/139214
More information about the Ubuntu-gr mailing list