Αποφυγή αυτόματης εισαγωγής ημερ/νίας στο Open Office calc.

Alexis Bitoulas albitoulas at yahoo.gr
Thu Aug 7 21:22:27 BST 2008Στις 07-08-2008, ημέρα Πεμ, και ώρα 22:52 +0300, ο/η Nikos Alexandris
έγραψε:
> On Thu, 2008-08-07 at 22:19 +0300, Alexis Bitoulas wrote:
> > Καλησπέρα σας παιδιά,
> > 
> > έχω ένα πρόβλημα με το Open Office calc.
> > 
> > Κάθε φορά που ανοίγω κάποιο αρχείο που περιέχει χρονοσειρές (αριθμητικά
> > δεδομένα που μετρούνται ανά τακτά ίσα διαστήματα), το  Open Office calc
> > μετατρέπει αυτόματα το περιεχόμενο κάποιων κελιών σε ημερομηνία, πχ το
> > κελί με περιεχόμενο 1605 μπορεί να το μετατρέψει αυτόματα σε 16/05/08!
> > 
> > Στη βοήθεια του προγράμματος, αναφέρει ότι για να αποφύγεις αυτό το
> > φαινόμενο, πρέπει να βάλεις μπροστά από το περιεχόμενο του συγκεκριμένου
> > κελιού μια απόστροφο "'". Έτσι, δεν θα γίνει η αυτόματη μετατροπή αυτού
> > του κελιού σε ημερομηνία. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι πρέπει να περάσω
> > ένα-ένα τα κελιά που έχουν αυτό το πρόβλημα και να κάνω αυτή τη
> > διαδικασία, η οποία δυστυχώς μου στοιχίζει πολύτιμο χρόνο, που δεν
> > έχω(!), μιας και τα δεδομένα είναι πάρα πολλά! 
> > 
> > Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος, πως μπορώ να αφαιρέσω τελείως αυτή τη
> > λειτουργία από το Open Office calc ? 
> > Ξέρει κάποιος κάτι? Δεν θα ήθελα να αλλάξω πρόγραμμα, όπως Gnumeric ή
> > κάποιό άλλο...
> > 
> > ...Σας επισυνάπτω ένα αρχείο .xls με παρόμοιο πρόβλημα, ώστε αν θέλετε να
> > το τσεκάρετε και μόνοι σας...
> > 
> > 
> > -  
> > Αλέξης
> 
> Γεια σου Αλέξη!
> 
> Μπορείς να στείλεις το αρχείο (δεν έγινε η σύναψη στο πρώτο μήνυμά σου).
> Επίσης, αν δεν σου είναι δύσκολο, εκτός από την περιγραφή, γράψε ένα
> πρακτικό παράδειγμα με το πρόβλημα που έχεις.
> 
> Νίκος
> 

Συγνώμη παιδιά, 

κεκτημένη ταχύτητα, ξέχασα να επισυνάψω το αρχείο.

Επίσης, να σημειώσω ότι κάποιες φορές δεν έχω την επιλογή να κατεβάσω τα
δεδομένα με άλλον τύπο αρχείου, όπως csv ή άλλον από τις διάφορες πηγές
στο δίκτυο.

Ευχαριστώ,
-  
Αλέξης

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: download.csv
Type: text/csv
Size: 38762 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20080807/d7b813ff/attachment-0001.bin 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: timeseries.xls
Type: application/vnd.ms-excel
Size: 98816 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20080807/d7b813ff/attachment-0001.xls 


More information about the Ubuntu-gr mailing list