Αποφυγή αυτόματης εισαγωγής ημερ/νίας στο Open Office calc.

Alexis Bitoulas albitoulas at yahoo.gr
Thu Aug 7 20:19:30 BST 2008


Καλησπέρα σας παιδιά,

έχω ένα πρόβλημα με το Open Office calc.

Κάθε φορά που ανοίγω κάποιο αρχείο που περιέχει χρονοσειρές (αριθμητικά
δεδομένα που μετρούνται ανά τακτά ίσα διαστήματα), το  Open Office calc
μετατρέπει αυτόματα το περιεχόμενο κάποιων κελιών σε ημερομηνία, πχ το
κελί με περιεχόμενο 1605 μπορεί να το μετατρέψει αυτόματα σε 16/05/08!

Στη βοήθεια του προγράμματος, αναφέρει ότι για να αποφύγεις αυτό το
φαινόμενο, πρέπει να βάλεις μπροστά από το περιεχόμενο του συγκεκριμένου
κελιού μια απόστροφο "'". Έτσι, δεν θα γίνει η αυτόματη μετατροπή αυτού
του κελιού σε ημερομηνία. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι πρέπει να περάσω
ένα-ένα τα κελιά που έχουν αυτό το πρόβλημα και να κάνω αυτή τη
διαδικασία, η οποία δυστυχώς μου στοιχίζει πολύτιμο χρόνο, που δεν
έχω(!), μιας και τα δεδομένα είναι πάρα πολλά! 

Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος, πως μπορώ να αφαιρέσω τελείως αυτή τη
λειτουργία από το Open Office calc ? 
Ξέρει κάποιος κάτι? Δεν θα ήθελα να αλλάξω πρόγραμμα, όπως Gnumeric ή
κάποιό άλλο...

...Σας επισυνάπτω ένα αρχείο .xls με παρόμοιο πρόβλημα, ώστε αν θέλετε να
το τσεκάρετε και μόνοι σας...


-  
Αλέξης


More information about the Ubuntu-gr mailing list