Ερώτηση - Πρόταση για αναβάθμιση διανομής

Jimmy Angelakos vyruss at hellug.gr
Wed Aug 6 18:21:56 BST 2008


Simos Xenitellis wrote:
> 2008/8/6 Jimmy Angelakos <vyruss at hellug.gr>:
>> Είναι γνωστό πως οι μεγαλύτερες μπαρούφες (no offence) ξεκινούν με
>> "είναι γνωστό πως"...
> 
> Είναι γνωστό πως τέτοιες συμπεριφορές χαλούν το κλίμα σε μια κοινότητα.
> 

No offence = χωρίς παρεξήγηση.

Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν παρεξηγήθηκε ο αρχικός αποστολέας, αφού 
δε μιλούσα για αυτόν, και χάλασε το δικό σας κλίμα.

Η συμπεριφορά μου δεν έχει χαλάσει το κλίμα στην ελληνική κοινότητα 
χρηστών λίνουξ εδώ και 10 χρόνια.

Να ρωτήσουμε τα μέλη της κοινότητας και για τη δική σας;


Φιλικά
Μήτσος


More information about the Ubuntu-gr mailing list